Nieuws: Beëindiging bankrelatie vanwege ESG-toetsing

Duurzaamheid is een hot topic, en dit heeft gevolgen voor het financiële landschap. Banken worden geconfronteerd met regelgeving rondom milieu-, sociale en bestuurs kwesties, oftewel ESG-risico’s. Deze risico’s betreffen zowel de fysieke impact van klimaatverandering als de maatschappelijke druk om duurzamer te opereren. In dit artikel lichten we de juridische aspecten van deze ontwikkeling toe.

De rol van banken in het ESG-landschap

Banken worden niet langer alleen beoordeeld op traditionele financiële risico’s zoals markt-, krediet- en operationele risico’s. Er is nu een nieuwe categorie van ESG-risico’s die invloed heeft op deze traditionele risico’s. Simpel gezegd, banken moeten nu ook rekening houden met factoren zoals de CO2-uitstoot van degenen aan wie ze krediet verstrekken. Maar hebben banken wel voldoende inzicht in deze nieuwe risico’s? Deskundigen twijfelen.

Banken worden nu geconfronteerd met een wettelijk kader dat hen dwingt deze ESG-risico’s serieus te nemen. Europese instanties zoals de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben regelgeving opgesteld waarmee banken ESG-risico’s in hun strategieën moeten integreren. Een voorbeeld hiervan is de ECB-stresstest rond klimaatrisico’s die in maart 2022 werd geïntroduceerd.

Data en standaarden

Een grote uitdaging in deze transitie is de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens. Hoe bepaal je bijvoorbeeld het financiële risico van een bepaalde hoeveelheid CO2-uitstoot? Bovendien is er wereldwijd geen eenduidige definitie van wat precies ‘duurzaamheid’ betekent. Hoewel de Europese Unie haar eigen classificatiesysteem heeft, bestaan er wereldwijd verschillende classificaties met aanzienlijke inhoudelijke verschillen.

De aanbeveling

Het advies voor banken is om niet meteen te proberen alles te kwantificeren. Ze moeten eerst een heldere ESG-strategie en visie ontwikkelen voordat ze zich op de cijfers storten. Bovendien wordt aangeraden om flexibel te blijven, te experimenteren en voorbereid te zijn op een route die wellicht onderweg verandert.

Aanvullende implicaties van ESG-toetsing

Naast het integreren van ESG-risico’s in hun strategieën, kan de toenemende focus op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid leiden tot een ander potentieel gevolg voor bankklanten: het beëindigen van de bankrelatie. Banken mogen, onder bepaalde voorwaarden, besluiten de relatie met een klant te beëindigen, vooral als ze van mening zijn dat de activiteiten van die klant niet in lijn zijn met hun ESG-doelstellingen.

Waarom zou een bank de relatie beëindigen?

Stel je een bedrijf voor dat betrokken is bij niet-duurzame praktijken of activiteiten die als ethisch verwerpelijk worden beschouwd. Als een bank zich sterk committeert aan ESG-principes, kan het voortzetten van een relatie met dergelijke klanten haar eigen reputatie schaden, of kan het zelfs in strijd zijn met haar wettelijke of regelgevende verplichtingen. In dergelijke gevallen kan de bank besluiten de bankrelatie met die klant te beëindigen.

Voor bedrijven en individuen kan het abrupte einde van een bankrelatie zeer ontwrichtend zijn, vooral als er geen directe alternatieven beschikbaar zijn. Zonder een duidelijke waarschuwing of een kans om het gedrag te corrigeren, kunnen klanten zich plotseling in een moeilijke financiële situatie bevinden.

Juridische overwegingen

Er zijn bepaalde juridische overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden wanneer een bankrelatie wordt beëindigd. Heeft de bank bijvoorbeeld voldoende en geldige redenen voor de beëindiging? Werd er voldoende kennisgeving gegeven aan de klant? Hebben klanten het recht om beroep aan te tekenen tegen dergelijke beslissingen? Dit zijn cruciale vragen die moeten worden beantwoord.

Hulp nodig bij beëindiging van de bankrelatie?

Als u geconfronteerd wordt met de beëindiging van uw bankrelatie vanwege ESG-overwegingen, of als u vragen heeft over waar u staat met betrekking tot ESG-toetsing, dan staan onze experts bij Financieel Recht Advocaten voor u klaar. Wij kunnen u adviseren over uw rechten, u begeleiden bij het proces en zoeken naar de beste oplossingen voor uw situatie. Neem vandaag nog contact met ons op en zorg ervoor dat u de ondersteuning krijgt die u verdient.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant