Nieuws: Beëindiging bankrelatie: wat klanten kunnen doen bij oneerlijke behandeling

Wanneer banken de relatie met een klant willen beëindigen, kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Banken moeten echter een goede reden hebben en mogen niet zomaar een bankrelatie opzeggen. Dit valt onder hun bijzondere zorgplicht, die is vastgelegd in de algemene bankvoorwaarden. Deze blog richt zich op het juridische kader van het beëindigen van een bankrelatie en legt uit hoe Financieel Recht Advocaten kan helpen als u hier last van ondervindt.

De zorgplicht van banken

Banken moeten bij het opzeggen van een relatie zorgvuldig handelen. Hun zorgplicht verplicht hen een “voldoende zwaarwegende grond” te hebben om tot beëindiging over te gaan. Bovendien moet de bank rekening houden met de toegang van de klant tot het maatschappelijke verkeer. Zonder toegang tot een bankrekening kan iemand niet goed functioneren in de samenleving. Rechters wegen deze omstandigheden zwaar bij de beoordeling of een opzegging redelijk en billijk is.

Fraude- en witwasverdenkingen

Strenge regelgeving ter bestrijding van fraude en witwassen heeft geleid tot een nauwkeuriger toezicht door banken. Dit betekent dat banken sneller verdachte transacties onderzoeken en soms besluiten de relatie met een klant te beëindigen. Helaas leidt dit niet altijd tot eerlijke beslissingen, waardoor onschuldige klanten de dupe kunnen worden. Financieel Recht Advocaten kan helpen bij het verduidelijken van uw positie en het beantwoorden van vragen van de bank.

Verdediging bij oneerlijke beëindiging

Als uw bank besluit om de relatie te beëindigen, is het van belang direct juridische hulp in te schakelen. In eerste instantie is het cruciaal om binnen de bezwaartermijn bezwaar te maken. Financieel Recht Advocaten biedt ondersteuning en juridische begeleiding om dit proces soepel te laten verlopen. Zelfs als bezwaar niet het gewenste resultaat oplevert, kunnen wij u bijstaan in een gerechtelijke procedure tegen het besluit van de bank.

Financieel Recht Advocaten

Een oneerlijke beëindiging van uw bankrelatie kan desastreuze gevolgen hebben. Als u vermoedt dat uw bank zijn zorgplicht heeft verzaakt en u onterecht wordt behandeld, neem dan contact op met Financieel Recht Advocaten. Wij helpen u de zorgplicht van de bank te handhaven en zorgen ervoor dat uw toegang tot het financiële verkeer gewaarborgd blijft.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant