Nieuws: Bescherm uw privacy en financiële rechten tegen het nieuwe antiwitwas-wetsvoorstel

Het nieuwe antiwitwas-wetsvoorstel heeft de aandacht getrokken van consumentenprogramma Radar, dat de mogelijke gevolgen ervan onderzoekt. Het voorstel stelt voor om een centrale database te creëren waarin banken transactie- en klantgegevens kunnen delen, maar er zijn zorgen over de impact op privacy en individuele rechten.

Wat betekent “ongebruikelijk” en wat zijn de gevolgen?

Banken hebben de taak om verdachte transacties te detecteren en hebben daartoe de bevoegdheid om vragen te stellen als ze transacties als “ongebruikelijk” beschouwen. Maar wat betekent dat eigenlijk? En wat als u geen bonnetjes of facturen meer heeft om uw transacties te verantwoorden? De gevolgen kunnen aanzienlijk zijn, variërend van het moeten uitleggen van uw uitgaven tot zelfs uitsluiting van bankdiensten.

Het risico van een “bancair sleepnet”

Het consumentenprogramma Radar belicht de ervaring van Ruud Zonneveld, een spaarder die onverwachts geconfronteerd wordt met vragen van zijn bank over zijn uitgaven en vermogen. Dit roept de vraag op of banken te veel nadruk leggen op ongebruikelijke transacties, waarbij klanten moeten bewijzen dat ze onschuldig zijn. Het wetsvoorstel dat gegevensdeling tussen banken mogelijk maakt, wordt gezien als een potentieel “bancair sleepnet”.

Privacy zorgen en mogelijke discriminatie

Het wetsvoorstel roept ook bezorgdheid op bij instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en de stichting Privacy First. Zij waarschuwen voor massasurveillance en de risico’s op discriminatie die kunnen ontstaan. Het delen van gegevens tussen banken kan leiden tot uitsluiting van bepaalde individuen zonder geldige reden, wat een inbreuk zou zijn op hun privacy en rechten.

Navraag plicht en mogelijke gevolgen

Een ander aspect van het wetsvoorstel is de verplichting voor banken om navraag te doen bij elkaar over klanten die als onbetrouwbaar worden beschouwd. Het probleem is echter dat de criteria voor het labelen van iemand als “hoog risico” open zijn voor interpretatie, waardoor financiële instellingen mogelijk verkeerde inschattingen maken. Dit kan leiden tot discriminatie en onterechte uitsluiting van het financiële systeem.

Bescherm uw privacy en rechten met juridisch advies

Het is begrijpelijk dat u zich zorgen maakt over de mogelijke gevolgen van het nieuwe antiwitwas-wetsvoorstel. U wilt uw privacy behouden en uw financiële rechten beschermen. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Onze ervaren advocaten bij Financieel Recht Advocaten staan klaar om u bij te staan en te adviseren in deze complexe materie. Neem vandaag nog contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant