Nieuws: Betaalbedrijven hebben kritiek op de vergaande transactie monitoringsplicht

Niet alleen banken en financiële instellingen worden verplicht zich te houden aan regels rondom witwassen en terrorismefinanciering. Ook betaalbedrijven krijgen steeds meer verplichtingen. Een enkeling van hen heeft zich verzet tegen de regels die zijn opgelegd door De Nederlandsche Bank (DNB).

Wwft

Financiële instellen, banken en nu ook betaalbedrijven, zijn verplicht om zich te houden aan de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet is in het leven geroepen om het financiële stelsel te beschermen tegen voornamelijk crimineel geld.

Problemen voor betaaldienstverlener Er moeten gedegen klantenonderzoeken worden uitgevoerd en ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld. Dit is voor een betaaldienstverlener niet gemakkelijk te achterhalen. Waar banken precies kunnen zien hoe de geldstromen zich verhouden, is dat voor betaalbedrijven, die transacties van onder meer online winkel afhandelen, veel lastiger. Zij hebben een relatie met de online winkel, maar niet met de klanten van deze winkel.

‘We weten nagenoeg niets van degene die een aankoop in een webshop doet’, zegt Maurice Jongmans, voorzitter van de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN).

Vergaande verplichtingen

Een betaaldienstverlener ziet een rekeningnummer en soms een naam, maar dat is niet genoeg om iemand zijn identiteit te kunnen vaststellen. ‘We kunnen, om meer redenen dan alleen de privacywet, niet van iedere shopper de geboortedatum vragen’, aldus Jongmans.

Volgens de VBIN interpreteert de toezichthouder de Europese regels veel te streng en te algemeen. VBIN is het een dat betaalinstellingen goed op hun klanten en hun belanghebbenden moeten letten. Wel hebben zij kritiek op de vergaande verplichting om ook de relaties van klanten te screenen. De belangenorganisatie voelt zich niet gehoord door de toezichthouder en treedt daarom naar buiten.

Oplopende kosten

Betaalbedrijven, waaronder Mollie, Adyen en Pay, zijn niet meer dan een tussenpersoon. Ze verwerken betalingen voor bedrijven en instellingen en verplaatsen het geld door naar een bankrekening. Het gaat hierbij om grote volumes met hoge transactie snelheden. Door de extra controlemaatregelen zien deze bedrijven de kosten oplopen.

Omdat betaalbedrijven slechts een doorgeefluik zijn, ziet VBIN geen mogelijkheid om sancties of blokkades op te leggen. ‘Dat is niet omdat we de kosten niet willen dragen of omdat het teveel werk is, maar gewoon omdat het niet mogelijk is en niet het doel van de sanctiewetgeving dient.’

Nadelige gevolgen

DNB benadrukt daarbij dat partijen die deze verplichtingen onvoldoende naleven strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. ‘Vergunning houdende partijen kunnen en mogen niet blind op elkaars onderzoek vertrouwen. Dat op een andere partij in de betaalketen dezelfde plicht rust, ontslaat een betaalinstelling niet van de plicht om zich te houden aan sanctieverordeningen.’

Deze strafrechtelijke vervolging en de oplegging van enorme boetes door DNB zorgt ervoor dat financiële instellingen alle haar klanten, die mogelijk in verband kunnen worden gebracht met witwassen en terrorismefinanciering, het liefst de deur worden gewezen.

Instellingen en dienstverleners zullen aan de hand van het cliëntenonderzoek bepalen of de klant genoeg informatie heeft verstrekt over de de geldstromen. Als deze informatie die verstrekt wordt onvoldoende is, zal de bank de bancaire relatie met de klanten beëindigen. Klanten die niet voldoende kunnen aantonen niks te maken te hebben met deze praktijken staan binnen de kortste keren op straat.

Het gevolg is dat u niet meer kunt deelnemen aan het financiële verkeer. Eenvoudig een belastingaangifte betalen gaat dan niet meer op. De Belastingdienst accepteert namelijk alleen girale betalingen. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden geregistreerd bij interne en externe verwijzingsregister, wat toekomstige bankzaken zoals het aanvragen van een hypotheek kunnen belemmeren.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant