Nieuws: Boete van €3 miljoen voor Trustkantoor TMF wegens overtreden cliëntenonderzoeken

Trustkantoor TMF is door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) beboet met een aanzienlijk bedrag van ruim €3 miljoen. De reden voor deze sanctie is dat de cliëntenonderzoeken van TMF niet voldeden aan de wettelijke vereisten. Dit heeft geleid tot onvoldoende kennis over de herkomst van klantgelden en de mogelijkheid van witwassen.

Onderzoek DNB

DNB heeft onderzoek verricht naar acht cliëntendossiers van TMF, waarbij in zeven gevallen bleek dat de verplichte onderzoeken niet naar behoren waren uitgevoerd. Hierdoor ontbreekt duidelijkheid over de volledigheid en juistheid van de onderzoeksresultaten. TMF heeft desondanks vertrouwensdiensten verleend aan de partijen waarvan het de onderzoeken niet adequaat had uitgevoerd, hetgeen strikt verboden is.

DNB heeft bij het onderzoek naar TMF acht cliëntendossiers geanalyseerd. In zeven gevallen bleken de verplichte onderzoeken onvoldoende te zijn uitgevoerd, waardoor de juiste gegevens over de herkomst van klantgelden ontbraken en het risico op witwassen niet adequaat kon worden beoordeeld. TMF heeft echter toch trustdiensten verleend aan deze partijen, wat in strijd is met de wet.

Verhoogde boete wegens eerdere overtredingen

Op het niet naar behoren uitvoeren van cliëntenonderzoeken en toch diensten verlenen, staat een standaardboete van €2,5 miljoen. In het geval van TMF heeft DNB deze boete verhoogd naar ruim €3,1 miljoen, vanwege eerdere tekortkomingen op het gebied van cliëntenonderzoeken. Hierdoor wordt de overtreding nu als extra verwijtbaar beschouwd, wat heeft geleid tot een hogere sanctie.

TMF heeft nog zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de opgelegde boete. Het is van cruciaal belang dat TMF binnen deze termijn de nodige juridische stappen onderneemt om haar standpunt te verdedigen en eventuele onterechtheden aan te kaarten.

Financieel Recht Advocaten

Indien u in een vergelijkbare situatie verkeert of juridische bijstand nodig heeft met betrekking tot financieel recht, kunt u altijd contact opnemen met onze ervaren advocaten van Financieel Recht Advocaten. Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden en u te ondersteunen bij uw juridische behoeften. Onze gespecialiseerde advocaten hebben uitgebreide kennis op het gebied van financieel recht en kunnen u helpen bij het begrijpen van complexe regelgeving en het vinden van de beste strategie voor uw zaak.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant