Nieuws: Contant geld in arbeidsintensieve sectoren: het cash compensatie model

Het cash compensatie model (CCM) biedt inzicht in hoe bedrijven in arbeidsintensieve sectoren aan contant geld komen om illegale betalingen te doen. Banken en opsporingsdiensten zijn scherp op ongebruikelijke transacties, en bedrijven zoeken alternatieve manieren om aan contanten te komen.

Wat is het cash compensatie model?

Het CCM is een methodiek waarbij criminelen contant geld leveren aan ondernemers die dit nodig hebben. Dit geld wordt vaak gebruikt voor zwarte loonbetalingen, het doen van zwarte inkopen, en andere illegale activiteiten. Ondernemers betalen het contante geld terug via valse facturen, waardoor de illegale herkomst van het geld wordt verhuld.

Werking van het CCM

Bij het CCM wordt contant geld met criminele herkomst beschikbaar gesteld aan ondernemers. Deze ondernemers betalen het geld terug via een valse factuur voor zogenaamd verrichtte diensten of geleverde goederen. Dit geld blijft buiten de boekhouding, terwijl de valse facturen en betaling in de boekhouding worden opgenomen.

Het onderaannemersmodel

Een veel voorkomende verschijningsvorm van het CCM is het onderaannemersmodel. Hierbij verplicht een persoon of onderneming zich om een deel van het door de hoofdaannemer aangenomen werk uit te voeren. De hoofdaannemer betaalt de onderaannemer via een girale betaling, terwijl de onderaannemer in werkelijkheid geen personeel levert. De onderaannemer stuurt valse facturen en schuift het geld door naar volgende schakels in de keten, waardoor de illegale herkomst van het geld wordt gemaskeerd.

Voorbeeld

Een onderneming in een arbeidsintensieve branche betaalt haar personeel zwart en buiten de boeken om. Het contante geld voor deze betalingen wordt aangeleverd door criminelen. De onderneming betaalt de criminelen terug via valse facturen voor niet-bestaande personeelskosten. Deze facturen worden betaald aan een uitzendbureau dat onderdeel is van een verhulling keten van meerdere Nederlandse en buitenlandse uitzendbureaus.

Red flags

Er zijn verschillende signalen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van het Cash Compensatie Model. Bij een bonafide keten van uitzendbureaus zou de laatste schakel daadwerkelijk personeel moeten hebben en loonkosten moeten maken. Bij een malafide keten ontbreken deze kosten, en worden er branchevreemde betalingen gedaan. Ook het ontbreken van voldoende afdracht van loonbelasting en omzetbelasting kan een indicatie zijn voor de aanwezigheid van het CCM.

Professionalisering

Het opzetten van goede en betrouwbare verhulling structuren vraagt veel tijd, kennis en kunde. Daarom worden vaak facilitators en underground banking organisaties ingezet. Deze professionalisering maakt het voor criminelen makkelijker om contante gelden in te zetten voor verschillende doeleinden.

Conclusie

Het CCM is een complexe methodiek die bedrijven in staat stelt om contant geld voor illegale betalingen te verkrijgen en te verhullen. Het herkennen van de signalen van het CCM is cruciaal voor het bestrijden van witwassen en andere illegale activiteiten. Financieel Recht Advocaten kan u helpen bij problemen met banken, leningen of hypotheekverstrekkers. Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant