Nieuws: Crédit Agricole ontvangt boete van het AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 februari 2022 een bestuurlijke boete van € 425.000 opgelegd aan Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V. (CACF NL). De aanbieder van doorlopend krediet heeft bij de inrichting van haar bedrijfsvoering geen beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf kunnen garanderen.

Grove onzorgvuldigheid

De negen kredietverstrekkers die onder Crédit Agricole vallen, hebben volgens de AFM niet aan deze verplichting voldaan. Uit het onderzoek van de AFM bleek dit onder meer “uit de manier waarop zij rentewijzigingen van april 2018 (vooral verhogingen) op hun doorlopend kredietportefeuilles hadden voorbereid en doorgevoerd”. Ook schoot het vastgestelde beleid tekort en was er wat de besluitvorming betreft op een aantal punten sprake van onzorgvuldigheid.

Rentewijzigingen werden cijfermatig niet adequaat onderbouwd, ‘locked-up’ klanten werden onzorgvuldig behandeld en klanten werden niet juist geïnformeerd over de reden van hun rentewijziging. De negen dochterbedrijven maakten zich hier tussen eind 2017 en medio 2018 schuldig aan.

Crédit Agricole verantwoordelijk

De betreffende kredietverstrekkers werden volledig door Crédit Agricole aangestuurd, daarom werd ook CAFC NL beboet als feitelijk leidinggever aan de overtreding. Voor de overtreding geldt een vastgesteld basisbedrag van € 500.000, maar de AFM heeft de boete verlaagd omdat Crédit Agricole vanaf medio 2018 is overgegaan tot schadeloosstelling van de klanten waarvoor geldt dat ze teveel rente hebben betaald op hun doorlopende kredieten.

De onderstaande dochterondernemingen van CAFC NL hebben volgens de AFM niet aan hun verplichtingen voldaan:

 • Crediet Maatschappij “De IJssel” B.V.
 • De Nederlandse Voorschotbank B.V.
 • Eurofintus Financieringen B.V.
 • IDM Finance B.V.
 • IDM Financieringen B.V.
 • Intermediaire Voorschotbank B.V.
 • Mahuko Financieringen B.V.
 • Ribank N.V.
 • Voordeelbank B.V.

Bron: AFM

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

 • Tegen financiële dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant