Nieuws: Cryptovaluta regelgeving in Nederland

De wereld van cryptovaluta blijft evolueren, waarbij de Nederlandse wetgeving zich voortdurend aanpast om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Dit artikel, geschreven door Financieel Recht Advocaten, licht toe hoe deze regelgeving van invloed is op gebruikers van crypto diensten en wat uw rechten en plichten zijn als klant van een Nederlandse crypto exchange.

Registratieplicht en witwaspreventie

Nederlandse crypto bedrijven, zoals Bitvavo en Bitonic, zijn verplicht zich te registreren bij De Nederlandsche Bank (DNB). Deze registratie is een onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Volgens deze wet moeten crypto exchanges hun klanten identificeren en hun transacties monitoren om witwaspraktijken te voorkomen.

Verplicht klantonderzoek

Bij het aanmaken van een account bij een crypto exchange, moet u verschillende persoonlijke gegevens en identificatiedocumenten verstrekken. Crypto exchanges houden voortdurend toezicht op transacties. Als uw transactiepatronen plotseling veranderen, kunnen zij vragen stellen over de herkomst van uw vermogen en de aard van uw transacties.

Het is niet wettelijk verplicht om te reageren op vragen van uw crypto exchange, maar het negeren ervan kan leiden tot ernstige gevolgen, zoals het bevriezen van uw account. Bij vermoedens van illegale activiteiten, kan de exchange dit melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) en zelfs de relatie met u beëindigen.

Advies voor het beantwoorden van vragen

Het is raadzaam om duidelijk en gedetailleerd te antwoorden op vragen over uw crypto activiteiten. Documenten die uw antwoorden ondersteunen, zoals bankafschriften of bewijs van eerdere investeringen, kunnen nuttig zijn bij het aantonen van de legale herkomst van uw middelen.

Toenemend toezicht en meldingen

Met de toenemende regulering hebben crypto exchanges een grotere rol gekregen in het melden van ongebruikelijke transacties. In 2021 vertegenwoordigen deze meldingen al 24% van het totaal bij de FIU, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar.

Aankomende EU-regelgeving

Nieuwe EU-regelgeving, die naar verwachting vanaf 2024 van kracht wordt, zal nog strengere eisen stellen aan crypto bedrijven. Deze omvat de invoering van de ‘travel rule’, waarbij informatie over zender en ontvanger bij elke crypto transactie wordt bijgehouden.

Voor klanten van crypto exchanges is het essentieel om op de hoogte te blijven van de wettelijke vereisten en om te weten hoe te reageren op verzoeken van exchanges. Bij twijfels of juridische vragen, nodigen we u uit om contact op te nemen met Financieel Recht Advocaten voor professioneel advies.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant