Nieuws: De Nederlandsche Bank tikt Aegon op de vingers

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 18 december 2019 aan Aegon Bank een aanwijzing gegeven. Aegon had verschillende bepalingen uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr) overtreden ten aanzien van haar portefeuille consumenten- en MKB-leningen.

Geen adequaat beleid

Aegon voerde geen adequaat beleid dat haar in staat stelt rente- en kredietrisico’s met betrekking tot leningen die door lending platforms zijn gegenereerd, te beheersen. Op deze platforms worden vragers en aanbieders van krediet via een website bij elkaar gebracht om leningen aan te gaan.

Daarnaast heeft DNB vastgesteld dat Aegon bovengenoemd artikel heeft overtreden, doordat de interne controlefunctie het jaarlijkse audit plan onvoldoende heeft afgestemd op de opgestelde risico taxonomie.

Bezwaar

Aegon heeft tegen de aanwijzing bezwaar gemaakt en is tegen de beslissing op bezwaar van DNB in beroep gegaan. De rechtbank Rotterdam heeft het beroep tegen deze beslissing op bezwaar op 7 mei 2021 ongegrond verklaard. Aegon heeft tegen deze uitspraak geen hoger beroep ingesteld. Met het verstrijken van zes weken sinds de uitspraak in beroep, is de termijn voor het instellen van hoger beroep verstreken.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant