Nieuws: De rol van voetbalclubs in de strijd tegen witwassen

In de recente beantwoording van Kamervragen door minister Weerwind is een belangrijke verduidelijking gegeven over de positie van voetbalclubs met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit volgt na vragen omtrent de sponsorovereenkomsten van Ajax en PSV met Aziatische gokbedrijven. Deze uitleg is van cruciaal belang voor zowel de voetbalwereld als de bredere maatschappij, omdat het inzicht biedt in de verantwoordelijkheden van voetbalclubs op het gebied van financiële integriteit.

Voetbalclubs en de Wwft

Volgens minister Weerwind vallen voetbalclubs momenteel niet onder de definitie van poortwachters zoals omschreven in de Wwft. Dit betekent dat zij niet de verplichting hebben om de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van de gokbedrijven waarmee zij contracten aangaan, vast te stellen. Desondanks wordt benadrukt dat voetbalclubs wel degelijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en waakzaam moeten zijn bij het aangaan van dergelijke sponsordeals.

De rol van andere partijen

Hoewel voetbalclubs zelf niet direct verantwoordelijk zijn onder de Wwft, kunnen andere betrokken partijen, zoals banken en notarissen, wel een poortwachtersfunctie hebben in deze context. Deze entiteiten zijn wel verplicht om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Het is belangrijk dat zowel de clubs als deze partijen zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheden om integriteitsrisico’s te mitigeren.

Toekomstige veranderingen in de wetgeving

Minister Weerwind heeft aangegeven dat de anti-witwaswetgeving van de Europese Unie in de toekomst zal veranderen, waardoor voetbalclubs en hun agenten als poortwachters zullen worden aangemerkt. Dit houdt in dat zij in de toekomst verplichtingen zullen hebben in het kader van het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme. Het is dus van belang voor voetbalclubs om zich voor te bereiden op deze aanstaande regelgeving.

Goksponsoring en de toekomst

Verder is er aandacht voor het naderende verbod op goksponsoring, ingevoerd door het Besluit Ongerichte reclame kansspelen op afstand (Orka), dat vanaf 1 juli 2025 van kracht zal zijn. Dit verbod beoogt een einde te maken aan zowel directe als indirecte sponsoring door gokbedrijven, in lijn met de bredere inspanningen om integriteitsrisico’s in de sport te beheersen.

Conclusie

Deze ontwikkelingen onderstrepen het belang van bewustzijn en voorbereiding binnen de voetbalwereld op het gebied van financiële integriteit. Bij Financieel Recht Advocaten begrijpen we de complexiteit van deze materie en staan we klaar om voetbalclubs, sponsoren, en andere betrokken partijen te adviseren en bij te staan. Neem contact met ons op voor deskundig advies op het gebied van financieel recht en de naderende wettelijke veranderingen.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant