Nieuws: Ernstige tekortkomingen in risicobeoordeling van Volksbank leiden tot toezichtmaatregelen

De recente toezichtsmaatregelen van De Nederlandsche Bank (DNB) tegen de Volksbank hebben de aandacht getrokken. De bank wordt ervan beschuldigd ernstige tekortkomingen te hebben in haar risicobeoordeling met betrekking tot witwassen en het financieren van terrorisme. Dit artikel werpt licht op de zaak en legt uit wat de juridische implicaties zijn.

De achtergrond van de zaak

De Volksbank, een staatsbedrijf, heeft de taak om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Dit is in lijn met de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Banken fungeren als “poortwachters” in deze strijd en moeten de relevante risico’s begrijpen om effectief te kunnen handelen.

Tekortkomingen in de risicobeoordeling

DNB heeft geconstateerd dat de Volksbank aanzienlijke tekortkomingen vertoont in haar systematische integriteitsrisicoanalyse. De bank blijkt niet adequaat op de hoogte te zijn van haar blootstelling aan risico’s, zoals transacties met hoog risico-landen, klanten met verhoogd risico en de herkomst en bestemming van geldstromen. Deze onvoldoende inzichten bemoeilijken het vermogen van de bank om haar rol als poortwachter te vervullen.

De juridische consequenties

DNB heeft op 12 juni 2023 een officiële aanwijzing aan de Volksbank gegeven. Deze aanwijzing is nu onherroepelijk, omdat er geen bezwaar tegen is ingediend. De bank heeft tot 1 april 2024 de tijd om de geconstateerde tekortkomingen aan te pakken en te herstellen. Als dit niet naar behoren wordt uitgevoerd, kan de bank worden geconfronteerd met financiële sancties, waaronder mogelijk een boete.

Impact op de staatseigendom

Het is opmerkelijk dat de Volksbank volledig in handen is van de staat. Dit betekent dat eventuele sancties in feite door de staat aan zichzelf zouden worden opgelegd. Dit voegt een interessant aspect toe aan de zaak.

Topman Martijn Gribnau van de Volksbank heeft erkend dat er tekortkomingen zijn en heeft beloofd er alles aan te doen om deze aan te pakken. Het is van cruciaal belang dat de bank de nodige maatregelen neemt om haar risicobeoordeling te verbeteren en volledig te voldoen aan de Wwft-verplichtingen.

Financieel Recht Advocaten

Als u vragen heeft over financieel recht en de juridische aspecten van deze zaak, staan onze deskundige advocaten bij Financieel Recht Advocaten klaar om u te helpen. Neem gerust contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant