Nieuws: Gegevensbeschermingsautoriteiten zijn niet tevreden met huidige klantcontroles

Een nieuwe Europese wet die financiële instellingen verplicht om uitgebreide cliëntenonderzoeken uit te voeren, moet fundamenteel worden gewijzigd. Dat is het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en andere Europese Autoriteiten voor Gegevensbescherming, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB).

Cliëntenonderzoek

Het voorstel heeft onder meer tot doel de wit was controles van de banken uit te breiden. Maar dat zou kunnen betekenen dat mensen onterecht geen bankrekeningen meer mogen openen.

Banken moeten controles uitvoeren om personen en bedrijven te identificeren die mogelijk witwassen en terrorisme financieren. Als dit wordt vermoed, moet een gedetailleerd onderzoek worden uitgevoerd en aan de autoriteiten worden gemeld. Deze onderzoeken zijn voor velen vrij uitgebreid en kunnen mensen vooraf bestempelen als potentiële daders. Uw bankrekening kan bijvoorbeeld worden geblokkeerd.

Commissie dat uitbreiden. Die uitbreidingen gaan zo ver dat de EDPB zorgen hierover uit in een brief aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Politiek prominente personen

Banken maken voor hun controles van klanten gebruik van ‘informatiedienstverleners’. Dat zijn datahandelaren die onder meer lijsten leveren van mensen die standaard extra gecontroleerd moeten worden. Dat gaat om zogeheten ‘politiek prominente personen’ en mensen uit hun directe omgeving. De privacy toezichthouders adviseren om strenge regels op te stellen voor de inzet van deze datahandelaren. Zo wordt voorkomen dat mensen onterecht als crimineel bestempeld worden en zich daartegen niet kunnen verdedigen.

Gegevensbeschermingsautoriteiten willen dat het wetsvoorstel heel duidelijk is over welke gevoelige persoonsgegevens banken kunnen gebruiken voor audits. Verder zou het voorstel bedrijven moeten verplichten om zeer strikte garanties te geven over het gebruik van deze persoonsgegevens. Beveiliging, dataminimalisatie (alleen de meest noodzakelijke gegevens verzamelen), korte bewaartermijnen, etc. Wat nu niet aan de orde is.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant