Nieuws: Herziening van witwasonderzoek bij politiek prominente personen door Nederlandse banken

Recentelijk hebben Nederlandse banken, in samenspraak met De Nederlandsche Bank en het Ministerie van Financiën, een belangrijke wijziging aangekondigd in hun benadering van witwasonderzoeken, specifiek gericht op politiek prominente personen. Deze blogpost, bedoeld voor een breed publiek, belicht deze aanpassingen en hun impact op zowel de banken als de betrokken individuen.

Achtergrond van de wijziging

In het begin van deze eeuw leidde een miljarden schandaal in Nigeria tot strengere richtlijnen voor witwasonderzoek, zoals vastgesteld door de Financial Action Task Force. Deze richtlijnen vereisen dat financiële instellingen extra toezicht houden op cliënten met hoge politieke functies, vanwege verhoogde risico’s op omkoping en corruptie. In 2018 breidde de Nederlandse Tweede Kamer deze regelgeving uit naar binnenlandse politici en gezagsdragers.

Nieuwe benadering van witwasonderzoek

De herziene aanpak van de Nederlandse banken richt zich nu meer op het daadwerkelijke risicoprofiel van de individuele politiek prominente personen. Dit houdt in dat de intensiteit van het onderzoek afgestemd wordt op het gepercipieerde risico van witwassen en corruptie. Bij personen waarbij dit risico als laag wordt ingeschat, zullen banken minder diepgaande onderzoeken uitvoeren. Dit betekent dat deze politici en gezagsdragers niet langer herhaaldelijk dezelfde informatie over hun vermogen en inkomsten hoeven te verstrekken.

Effecten van de wijziging

Deze aanpassing in het beleid heeft tot doel de administratieve last voor zowel de banken als hun klanten te verlagen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft aangegeven dat deze veranderingen bedoeld zijn om onnodige informatieverzoeken en documentatie te beperken, waardoor de impact op klanten afneemt. Dit duidt op een verschuiving naar een meer klantgerichte en risico-gebaseerde benadering.

Conclusie

Deze ontwikkelingen in de financiële sector onderstrepen het belang van een voortdurende aanpassing en evaluatie van witwasbestrijding maatregelen. Voor individuen die vallen onder de categorie van politiek prominente personen, kunnen deze wijzigingen leiden tot een vermindering van bureaucratische hindernissen. Heeft u vragen over hoe deze veranderingen uw situatie kunnen beïnvloeden of zoekt u juridische ondersteuning in financieel recht? Neem dan contact op met ons team van Financieel Recht Advocaten voor deskundig advies en begeleiding.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant