Nieuws: Het belang van adequate verzekering voorkom onderverzekering

Bij Financieel Recht Advocaten begrijpen we dat verzekeringen een complex domein kunnen zijn, vooral wanneer het gaat om het juist verzekeren van bezittingen zoals voertuigen, gebouwen en inboedel. In deze blog leggen we uit wat onderverzekering inhoudt, waarom het riskant kan zijn, en hoe u dit kunt voorkomen.

Onderverzekering en de evenredigheidsregel

Onderverzekering treedt op wanneer de verzekerde waarde van een bezit lager is dan de daadwerkelijke waarde. Dit wordt problematisch bij schade, waarbij de evenredigheidsregel kan worden toegepast, wat betekent dat slechts een deel van de schade wordt vergoed. Het is cruciaal om de verzekerde waarde regelmatig te herzien, vooral na significante waardeveranderingen van uw bezittingen.

Verzekering van voertuigen

Voor voertuigen adviseert de verzekeraar vaak de nieuwwaarde te verzekeren, exclusief btw maar inclusief de waarde van opties. Het negeren van gratis opties kan leiden tot onvoldoende dekking bij een total loss. Een correcte schatting van de verzekerde waarde van uw voertuig is essentieel.

Gebouwen en inboedel

Gebouwen en inboedel zijn vaak onderverzekerd door waardestijgingen over tijd. Verzekeringnemers vergeten regelmatig het verzekerde bedrag aan te passen, wat resulteert in een te lage premie en onvoldoende dekking bij schade. Belangrijk is om na verbouwingen of significante aankopen de verzekerde waarde te herzien.

Eigen schatting en vervangingswaarde

Voor inboedelverzekeringen kunt u zelf een verzekerde waarde bepalen. Deze moet idealiter de volledige vervangingswaarde dekken. Sommige items worden tegen nieuwwaarde vergoed, terwijl voor anderen een afschrijving geldt.

Oververzekering

Oververzekering, waarbij de verzekerde waarde hoger is dan de daadwerkelijke waarde, leidt niet tot een hogere uitbetaling bij schade. Verzekeraars vergoeden maximaal de geleden schade. Het is belangrijk om dubbele verzekeringen te vermijden en dekkingen die elkaar overlappen kritisch te bekijken.

Correct verzekerd met evaluatieroosters

Verzekeraars bieden evaluatieroosters aan om de juiste verzekerde waarde te bepalen. Deze houden rekening met verschillende factoren zoals oppervlakte, volume, en afwerkingsgraad van de woning. Voor appartementen is er een speciale berekeningswijze, waarbij de verzekerde waarde minimaal 20 maal de jaarlijkse huurprijs moet zijn.

Conclusie

Bij Financieel Recht Advocaten benadrukken we het belang van een juiste verzekering. Onderverzekering kan ernstige financiële gevolgen hebben bij schade. Wij adviseren u graag over de optimale verzekering voor uw bezittingen. Neem contact met ons op voor deskundig advies en vermijd de valkuilen van onder- of oververzekering.

Heeft u vragen over uw verzekering of bent u bezorgd over onderverzekering? Onze experts bij Financieel Recht Advocaten staan klaar om u te adviseren. Neem vandaag nog contact met ons op voor een veilige en veilige toekomst.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant