Nieuws: Het recht op een zakelijke betaalrekening: Wat u moet weten

In de wereld van zakelijk bankieren spelen de regels omtrent het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme een cruciale rol. Soms weigeren banken echter klanten, wat tot juridische geschillen leidt. Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam heeft interessante inzichten opgeleverd over de verplichtingen van banken en de rechten van ondernemingen bij het aanvragen van een zakelijke betaalrekening.

Poortwachtersfunctie van banken en het belang van cliëntenonderzoek

Banken hebben een poortwachtersfunctie in het financiële systeem om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Dit impliceert dat zij zorgvuldig moeten beoordelen met wie zij zakelijke relaties aangaan. Dit wordt gedaan door middel van een cliëntenonderzoek, waarbij het niveau van onderzoek afhangt van het risicoprofiel van de potentiële klant. Dit kan variëren van een vereenvoudigd tot een verscherpt cliëntenonderzoek.

Rechtbankuitspraak: Categorale weigering en bancaire zorgplicht

Een opmerkelijke uitspraak van de rechtbank Amsterdam benadrukt het belang van een dynamisch cliëntenonderzoek. Een bank die categorisch weigert bepaalde klanten te bedienen, zowel bij de poort als tijdens een lopende relatie, schendt de bancaire zorgplicht. Een voorbeeld hiervan is de situatie waarin ING Bank afscheid wilde nemen van trustkantoren, wat echter in strijd was met hun zorgplicht.

Het belang van redelijke vragen en transparantie

Bij het aanvragen van een zakelijke betaalrekening kunnen banken vragen stellen die passen bij het risicoprofiel van de onderneming. Het is cruciaal dat ondernemingen deze vragen redelijk beantwoorden om te voorkomen dat de bank de rekening weigert op basis van een onvolledig cliëntenonderzoek. De rechtbank benadrukt echter dat banken niet te ver moeten gaan en zich moeten houden aan redelijke normen.

Rechtbank dwang en bewijslast

Als een bank ten onrechte een zakelijke betaalrekening weigert, kan een onderneming mogelijk via een gerechtelijke procedure afdwingen dat de bank alsnog deze rekening verstrekt. Het succes van dit verzoek hangt af van verschillende factoren, waaronder de aannemelijkheid dat de onderneming geen alternatieve bankopties heeft. De bewijslast ligt bij de onderneming, terwijl de bank moet aantonen dat er onoverbrugbare witwasrisico’s bestaan.

Financieel Recht Advocaten

Het is van groot belang voor ondernemingen om de vragen van de bank bij het aanvragen van een zakelijke betaalrekening zorgvuldig te beantwoorden. Dit draagt niet alleen bij aan het voorkomen van onterechte weigeringen, maar kan ook het verschil maken in een mogelijke gerechtelijke procedure. Als u overweegt een zakelijke betaalrekening aan te vragen en juridisch advies nodig heeft, staan onze advocaten van Financieel Recht Advocaten klaar om u te assisteren.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant