Nieuws: Hoe banken de risico-gebaseerde benadering tegen witwassen kunnen versterken

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht banken om een individueel cliëntenonderzoek uit te voeren en een inschatting te maken van de risico’s van een klant op witwassen en financieren van terrorisme. Minister Kaag geeft antwoord op vragen over hoe de banken de risico-gebaseerde benadering tegen witwassen kunnen versterken.

Cliëntenonderzoek

Banken hebben onder andere een verplichting om individueel cliëntenonderzoek uit te voeren en een inschatting te maken van mogelijke witwas risico’s op basis van een risico-gebaseerde benadering. De Nederlandsche Bank (DNB) constateert echter dat deze benadering in de praktijk beter kan.

Om de hoge risico’s van de lage te onderscheiden, vraagt de minister de onderzoekers of er factoren aangewezen kunnen worden of omstandigheden benoemd die maken dat het risico hoger of lager is. Met de beleidsagenda witwassen wil de minister de oorzaak van lange wachttijden, namelijk het cliëntenonderzoek, aanpakken.

Passende maatregelen

De Wwft stelt niet dat een klant geweigerd moet worden op basis van het feit dat het moeite of tijd kost om het cliëntenonderzoek te voltooien. Als een bank witwas risico’s identificeert, moeten er eerst passende maatregelen worden genomen. Pas als het witwasrisico niet verkleind kunnen worden of het onderzoek niet voltooid kan worden, mag de klant geweigerd worden.

De minister heeft gesprekken tussen relevante brancheorganisaties, NVB en DNB over hoe het proces van cliëntenonderzoek kan worden vergemakkelijkt en versneld.

Banken kunnen hun risico-gebaseerde benadering tegen witwassen versterken door te voldoen aan de verplichtingen van de Wwft. Door gebruik te maken van de mogelijkheid om maatwerk te leveren en mitigerende maatregelen te nemen wanneer witwas risico’s worden geïdentificeerd, kunnen de banken ervoor zorgen dat het financiële systeem niet wordt misbruikt voor witwassen en het financieren van terrorisme.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant