Nieuws: Hoe banken kredietovereenkomsten opzeggen en wat je ertegen kunt doen

Banken kunnen hun kredietovereenkomsten met ondernemers beëindigen als bepaalde voorwaarden niet worden nageleefd. Hoewel banken contractuele rechten hebben, moeten ze zich nog steeds aan de afspraken houden. In deze blog bespreken we de wettelijke aspecten rond kredietopzegging, hoe banken hun zorgplicht moeten nakomen, en hoe je jezelf kunt beschermen.

De basis van kredietopzegging door banken

Een kredietverstrekker heeft het recht om kredietovereenkomsten te beëindigen wanneer ondernemers hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Denk hierbij aan het niet betalen van rente of aflossingen. De bank moet echter ook hun eigen contractuele verplichtingen nakomen. Een eenzijdige opzegging zonder gegronde redenen kan leiden tot schadeplichtigheid door de bank, omdat de zorgplicht geschonden wordt.

Indicatoren voor rechtmatige kredietopzegging

In 2009 heeft het Gerechtshof Arnhem in de uitspraak “Rabobank/Aarding” negen indicatoren vastgesteld waarmee de rechtsgeldigheid van kredietopzegging getoetst moet worden. Belangrijke factoren zijn onder andere:

  • Aanzienlijke afname van kredietwaardigheid.
  • Aanzienlijke toename van bancair kredietrisico.
  • Gedrag en betrouwbaarheid van de kredietnemer.
  • Tijdige informatieverstrekking door de kredietnemer.

De zorgplicht van de bank

De zorgplicht betekent dat banken een verantwoordelijkheidsgevoel moeten tonen in hun relatie met kredietnemers. Als je je aan de gemaakte afspraken houdt, kan de bank het krediet niet zomaar opzeggen. Banken moeten altijd rekening houden met de belangen van hun klanten, anders kunnen ze aansprakelijk worden gesteld.

Voorkom kredietopzegging door goede communicatie

Om kredietopzegging te voorkomen, is het van belang dat je tijdig en volledig communiceert met je bank. Als je merkt dat de financiële situatie van je onderneming achteruitgaat, licht de bank dan zo snel mogelijk in. Zo kun je vertrouwen opbouwen en je krediet behouden. Regelmatig niet voldoen aan de betalingsverplichtingen kan resulteren in het beperken of opzeggen van krediet. Een opzegtermijn van drie maanden wordt vaak als redelijk beschouwd, maar is kort om herfinanciering te realiseren.

Financieel Recht Advocaten

Als je het gevoel hebt dat je bank onterecht krediet wil opzeggen, of als je te maken krijgt met te strenge voorwaarden, is het cruciaal om juridisch advies in te winnen. Financieel Recht Advocaten staat klaar om je te helpen en je rechten te verdedigen. Neem vandaag nog contact met ons op voor deskundige hulp bij kredietkwesties.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant