Nieuws: Is betaling van schadevergoeding in bitcoins mogelijk?

In 2010 verraste iemand velen door twee pizza’s te kopen voor 10.000 bitcoins. Dit roept de vraag op of in onze huidige tijd schadevergoeding ook in andere valuta dan de euro kan worden voldaan. Dit artikel legt uit hoe het Nederlandse recht hierover denkt en onder welke omstandigheden een schadevergoeding niet in euro’s hoeft te worden betaald.

Betaling van schadevergoeding volgens de wet

Volgens artikel 6:103 van het Burgerlijk Wetboek (BW) moet een schadevergoeding in principe in geld worden voldaan. Dit betekent dat er een geldbedrag wordt betaald aan de benadeelde partij. Echter, dit artikel geeft ook aan dat als de benadeelde dat wenst, de rechter kan besluiten dat de schadevergoeding op een andere manier wordt voldaan. Bijvoorbeeld door het leveren van goederen of diensten. Als aan zo’n uitspraak niet binnen een redelijke termijn wordt voldaan, kan de benadeelde alsnog een geldelijke vergoeding eisen.

Wat valt onder ‘gangbaar geld’?

Artikel 6:112 BW stelt dat het geld dat wordt gebruikt om de schadevergoeding te betalen, op het moment van betaling gangbaar moet zijn in het land waarin de betaling plaatsvindt. Met ‘gangbaar geld’ wordt doorgaans bedoeld munten en biljetten die als wettig betaalmiddel worden geaccepteerd, zoals de euro in Nederland. Echter, er is ook ruimte voor andere geldsoorten die door de staat worden toegestaan.

Positie van bitcoin en vreemde valuta

De rechtbank Overijssel heeft in 2014 geoordeeld dat bitcoins niet als ‘gangbaar geld’ gezien kunnen worden, omdat ze niet door de staat worden erkend als wettig betaalmiddel. Wat betreft vreemde valuta, artikel 6:121 BW stelt dat de schuldenaar mag kiezen tussen de valuta die in de overeenkomst is vastgelegd en de valuta van de plaats van betaling.

Uitzonderingen en speciale gevallen

Er zijn gevallen waarin de schadevergoeding op een andere manier dan in geld kan worden voldaan. Een voorbeeld hiervan is een uitspraak van de Hoge Raad uit 1993, waarin een verkrachter verplicht werd mee te werken aan een HIV-test als vorm van schadevergoeding.

Neem contact op met onze experts

Heeft u vragen over schadevergoeding, aansprakelijkheidsrecht, of wilt u weten of betaling in een andere vorm dan geld mogelijk is in uw situatie? Onze advocaten van Financieel Recht Advocaten staan klaar om u te helpen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant