Nieuws: Leningen aan Europarcs tijdelijk opgeschort wegens Wwft-onderzoek

De Rabobank heeft nieuwe leningen aan EuroParcs tijdelijk opgeschort in afwachting van een onderzoek in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. EuroParcs ziet dit als een tijdelijke maatregel en banken maken hun bedrijfsvoering nu duidelijker.

Negatieve aandacht

Ook Nederlandse banken zelf staan ​​verder onder druk om de rechtmatigheid van hun kasstromen te controleren. De vakantiepark markt heeft recent de nodige (negatieve) aandacht gekregen in een onderzoek van RIEC (Nederland Oost), waaruit blijkt dat de sector kwetsbaar is voor criminaliteit en witwaspraktijken. Bij dit onderzoek zijn geen partijen genoemd.

Rabobank legt uit waarom zij zulke ingrijpende maatregelen kan nemen: “Over het algemeen worden alle klanten van banken getest in overeenstemming met de Wet op het witwassen van geld en terrorismefinanciering (Wwft). Als er discrepanties ontstaan ​​uit deze monitoring (inclusief monitoring van ‘adverse openbare media’), zal de bank daarop acteren met nader onderzoek. Waar relevant en mogelijk kunnen hier consequenties aan worden verbonden, ook al tijdens het onderzoek, dat kan zijn door middel van risico beperkende maatregelen, een melding aan de FIU, en tot het (uiteindelijk) overgaan tot afscheid.”

Reactie Rabobank

Een woordvoerder van de Rabobank probeert de huidige situatie in kaart te brengen: “Onder het motto ‘wat er niet binnenkomt hoef je niet op te ruimen’ doen we er alles aan om criminele gelden uit het financiële systeem te houden. We willen nieuwe klanten kennen voordat ze klant worden. En als ze klant zijn, blijven we ze volgen.

Alle nieuwe klanten worden “aan de poort” geïnterviewd voordat ze toegang krijgen tot het financiële systeem. We volgen ook de transacties van al onze meer dan 9 miljoen klanten om te weten wat er in onze boeken staat. Deze Ken je Klant-aanpak, beter bekend als Know Your Customer (KYC – Customer Due Diligence, Transaction Monitoring, Transaction Filtering, Name Screening), is een belangrijk onderdeel van onze verantwoordelijkheid en daarom integraal onderdeel van onze dienstverlening.

Dilemma in kaart

De rol van poortwachter stelt ook een dilemma. Misdaad gevoelige sectoren, zoals sectoren die veel contant geld nodig hebben, vragen meer aandacht. Dit is een tijdrovende klus waar veel collega’s bij betrokken zijn. Ook hebben deze sectoren te maken met vergaande verplichtingen door de bank. Er wordt van de bank verlangd dat het klantenbestand wordt onderworpen aan uitgebreide cliëntenonderzoek.

Het kan zo zijn dat de bank bij een cliëntenonderzoek vindt dat u niet volledige openheid van zaken heeft gegeven. Ze merken het onderzoek dan aan als niet afgerond. Dit kan nadelige gevolgen hebben. De bank kan hierdoor de bancaire relatie opzeggen voor al uw rekeningen onder het mom van niet voldoen aan de eisen in haar Algemene Bankvoorwaarden. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden geregistreerd bij interne en externe verwijzingsregister, wat toekomstige bankzaken kan belemmeren.

Reactie Europarcs

Uit navraag bij EuroParcs vernemen wij dat de Rabobank de normale samenwerking met EuroParcs zonder aanpassingen voortzet. Alleen voor nieuwe aanvragen voor financiering wil men eerst enkele vragen beantwoord hebben. De woordvoerder van EuroParcs legt uit:

“De Rabobank heeft naar aanleiding van de ophef in de media over het RIEC rapport vragen gesteld aan EuroParcs en in afwachting van de antwoorden een ‘verkoop plafond’ ingesteld. De Rabobank zal geen nieuwe projecten van EuroParcs faciliteren totdat alle gevraagde documenten zijn ingediend en beoordeeld door Rabobank. Een wezenlijk deel van de stukken is al aangeleverd, maar sommige stukken vragen iets meer tijd en worden de komende tijd aangeleverd. Daarna gaan wij ervan uit dat dit plafond voor toekomstige nieuwe dienstverlening weer opgeheven wordt. Dat zou al in januari 2023 kunnen zijn.”

Over het RIEC-Oost rapport heeft EuroParcs ook een duidelijke mening: “In het rapport wordt gesteld dat op vakantieparken op grote schaal crimineel vermogen wordt witgewassen. In het rapport worden vooral in vitale parken beschreven als risicofactor. EuroParcs ontwikkelt juist vakantieparken die duurzaam en toekomstbestendig zijn en gericht zijn op verhuur van vakantiewoningen. In het rapport worden deze aangeduid als vitale vakantieparken. Wij herkennen ons dan ook niet in de beschrijving die in de rapporten zijn opgenomen.”

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant