Het komt wel is voor dat de bank naar aanleiding van uw banktransacties vragen gaat stellen. Dit doen ze door verplichtingen uit de Wwft. Deze verplichtingen zijn er om de integriteit van het financiële stelsel te beschermen. Wat we zien is dat de banken grove fouten maken als het gaat om deze onderzoeken. Hieronder is alles te lezen over het CDD-onderzoek, wat meer duidelijkheid zal geven over de verplichtingen en gevolgen van de Wwft.

Wat is Customer Due Diligence (CDD)?

Veel bedrijven hebben tegenwoordig te maken met het Customer Due Diligence-beleid. CDD betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’ en dat heeft er ook zeker mee te maken.

CDD heeft alles te maken met de integriteit van je bedrijf. Uit het onderzoek is te zien met wie een bedrijf zaken doet, wie de klanten zijn, welke risico’s deze klanten met zich meebrengen, etc.

CDD is voor financiële ondernemingen onmisbaar. Wanneer zij geen integer beleid voeren, kunnen consumenten, bedrijven en andere stakeholders het vertrouwen in het bedrijf verliezen. Integer beleid begint natuurlijk bij het naleven van de geldende wet- en regelgeving, maar CDD gaat verder dan dat.

Wat houdt het CDD onderzoek in?

CDD omvat procedures, processen en maatregelen met betrekking tot:

  • de identificatie en verificatie van de identiteit van klanten;
  • de acceptatie en risicobeoordeling van klanten;
  • de monitoring van klanten, rekeningen en transacties.

Wat zijn de gevolgen van CDD?

Banken en verzekeraars hebben de verplichting om ervoor te waken dat hun diensten worden misbruikt voor verkeerde doeleinden zoals witwassen, fraude en andere criminele activiteiten. Het is niet alleen zaak om zelf aan de regels te voldoen, maar ook klanten moeten zich houden aan de wet- en regelgeving. Om hier grip op te houden is het belangrijk dat deze bedrijven hun klanten goed te kennen.

De integriteitsrisico’s die klanten met zich mee kunnen brengen kunnen worden bestreden door een goed CDD-beleid. Bij een juiste aanpak kan worden voorkomen dat men in zee gaat met partijen die de goede naam, reputatie en vertrouwen van een bedrijf kunnen schaden.

Veel financiële bedrijven en instellingen zijn wettelijk verplicht om hun klanten ‘in de gaten te houden’. Het gaat hierbij om het vaststellen van de identiteit van de klant en het melden van ‘verdachte’ acties. Verplichtingen rondom CDD zijn verankerd in verschillende wetten. Het hangt van de onderneming af welke wet van toepassing is.

Als de bank van mening is dat u niet voldoet aan de verplichtingen van het CDD onderzoek, dan kan uw zakelijke relatie worden opgezegd. Heeft u bijvoorbeeld niet voldaan aan de verplichtingen op uw lopende rekening bij de bank dan kan het zo zijn dat ook uw hypothecaire lening wordt stopgezet. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden opgenomen in interne en externe verwijzingsregisters, wat het moeilijk maakt om een andere bank te vinden.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben meer dan 10 jaar ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen Laat ons u bellen

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant