Nieuws: Mag de bank uw zakelijke bankrekening opzeggen?

Heeft u zich ooit afgevraagd of uw bank uw zakelijke bankrekening kan opzeggen? Het antwoord is niet zo eenvoudig als het lijkt. Hoewel consumenten in de Europese Unie een wettelijk recht hebben op een basisbetaalrekening, geldt dit niet automatisch voor ondernemers. In dit artikel zullen we de juridische aspecten verkennen die spelen bij het opzeggen van een zakelijke bankrekening. We zullen een recente zaak bespreken waarin een bank daadwerkelijk een zakelijke bankrekening heeft opgezegd. Dus, laten we in de wereld van het financieel recht duiken en ontdekken wat uw rechten en opties zijn.

De plicht van de bank om een zakelijke bankrekening aan te bieden

In tegenstelling tot consumentenrekeningen is er geen expliciete wettelijke verplichting voor banken om ondernemers een basisbetaalrekening aan te bieden. Toch heeft de Hoge Raad geoordeeld dat banken, vanwege hun maatschappelijke positie, ook ten aanzien van ondernemers verplicht kunnen zijn om een basisbetaalrekening aan te bieden. Dit is vergelijkbaar met het idee dat zonder een bankrekening een ondernemer nauwelijks kan functioneren in de moderne samenleving. Maar hoe ver reikt deze verplichting en heeft de bank altijd de plicht om de zakelijke bankrekening in stand te houden?

ING zegt de zakelijke bankrekening op

Laten we een recente zaak bekijken waarin ING daadwerkelijk een zakelijke bankrekening heeft opgezegd. De zaak draait om twee ondernemers die actief zijn in de autohandel. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat zij betrokken zijn bij grootschalige btw-fraude en start een strafrechtelijk onderzoek. ING merkt op dat er veel contant geld over de rekeningen loopt, wat verdacht kan zijn volgens de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. ING besluit om niet alleen de zakelijke bankrekening op te zeggen, maar ook de privérekeningen en hypotheekleningen van de ondernemers.

Mag ING de zakelijke bankrekening opzeggen?

De rechter heeft geoordeeld dat ING in dit geval het recht had om de zakelijke bankrekening op te zeggen. De rechter benadrukte dat de bank niet noodzakelijkerwijs concrete bewijzen nodig heeft dat de klant betrokken is bij criminele activiteiten. Bovendien is het niet vereist dat er een onherroepelijke veroordeling is. Als de bank gedwongen zou worden om de relatie voort te zetten, zou dit een aanzienlijk risico vormen voor het misbruik van de rekeningen voor illegale activiteiten. De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht ING zelfs om de bankrekening te beëindigen, wat zwaarder weegt dan het belang van de onderneming bij het behoud van de bankrekening. Het is echter belangrijk op te merken dat Autobedrijf Japie nog een andere zakelijke bankrekening had bij een andere bank. Als dat niet het geval was geweest, had de uitkomst anders kunnen zijn.

Wat kunt u doen als uw zakelijke bankrekening wordt opgezegd?

Als ondernemer wilt u natuurlijk graag uw bankrekening behouden. In geval van een dreigende opzegging zal de bank in eerste instantie vragen stellen over het contante verkeer op uw zakelijke bankrekening om duidelijkheid te krijgen over de herkomst van deze transacties. Het is uw verantwoordelijkheid om deze vragen zo concreet mogelijk te beantwoorden en de herkomst van het geldverkeer te verduidelijken. Blijft er echter onduidelijkheid bestaan, dan kan dit leiden tot het verlies van de bankrelatie.

Financieel Recht Advocaten

Hoewel het verlies van een zakelijke bankrekening grote gevolgen kan hebben voor een onderneming, is er geen absoluut grondrecht op het behoud ervan. Banken hebben de verantwoordelijkheid om verdachte transacties te onderzoeken en kunnen besluiten om een bankrekening op te zeggen als er blijvende onduidelijkheid bestaat over de herkomst van contant geld. Het is belangrijk om duidelijke antwoorden te geven op vragen van de bank en eventuele vermoedens van criminele activiteiten te weerleggen. Mocht uw zakelijke bankrekening toch worden opgezegd, dan is het raadzaam om juridisch advies in te winnen om uw rechten en opties te bespreken.

Wilt u meer informatie of heeft u juridische bijstand nodig bij een financieel rechtelijke kwestie? Neem dan gerust contact op met onze advocaten van Financieel Recht Advocaten. We staan klaar om u te helpen en uw belangen te behartigen.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant