Nieuws: Mogelijke boetes voor ontwikkelingsbank FMO en Volksbank wegens tekortschietende witwas controles

In de recente ontwikkelingen in de financiële sector komen de ontwikkelingsbank FMO en de Volksbank in het vizier van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) vanwege tekortschietende witwascontroles. Deze juridische tekst werpt licht op de zaak en biedt helder inzicht in de situatie.

Boetes dreigen voor FMO en Volksbank

Zowel de ontwikkelingsbank FMO als de Volksbank worden geconfronteerd met mogelijke boetes van toezichthouder DNB vanwege tekortschietende witwas controles. Dit is een serieuze zaak waarin de banken verantwoordelijk worden gehouden voor het niet adequaat uitvoeren van controles om witwassen en andere financiële misdrijven te voorkomen. Een soortgelijke kwestie heeft zich voorgedaan bij FMO in 2021, waarbij meer dan duizend dossiers moesten worden herzien om te voldoen aan de anti-witwas eisen.

Achtergrond van FMO en Volksbank

FMO is een ontwikkelingsbank die gericht is op leningen in ontwikkelingslanden en valt onder de Nederlandse staat. Dit maakt de bank verantwoordelijk voor het waarborgen van financiële integriteit, zelfs bij internationale transacties. Aan de andere kant is de Volksbank een publieke instelling waarin de Nederlandse staat een meerderheidsbelang heeft. Hieruit volgt dat beide banken onderworpen zijn aan nauwlettend toezicht, vooral met betrekking tot anti-witwas maatregelen.

Eerdere incidenten en verbeteringen

In 2021 werd FMO geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen bij het implementeren van anti-witwas controles. Deze uitdagingen resulteerden in een grote inspanning om achterstanden weg te werken, onder toezicht van DNB. Deze operatie leidde tot een tijdelijke stop van commerciële activiteiten gedurende zes weken. Na deze inspanningen slaagde FMO erin om eind 2021 de achterstanden op te lossen en de aanbevelingen van DNB te implementeren.

DNB’s reactie en bezwaar

Hoewel FMO meldde dat de verbeteringen waren doorgevoerd, ontstonden er toch enkele incidenten eind 2021 en begin 2022. Deze incidenten hadden betrekking op vertragingen bij het melden van verdachte transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Na onderzoek van deze meldingen en bijbehorende dossiers, besloot DNB om maatregelen op te leggen. FMO heeft hiertegen bezwaar gemaakt, wat aangeeft dat de bank zich inzet om haar positie te verdedigen.

Financieel Recht Advocaten

De dreigende boetes voor FMO en Volksbank vanwege ontoereikende witwascontroles zijn een belangrijke aangelegenheid binnen de financiële sector. Dit illustreert het belang van robuuste anti-witwas maatregelen en adequaat toezicht, zelfs voor publieke en ontwikkelingsbanken. Als u vragen heeft over financieel recht en de implicaties van deze zaak, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant