Nieuws: Nieuwe Duurzaamheidsrapportage en de rol van Accountants

In een recente ontwikkeling binnen de accountancy en duurzaamheidsrapportage, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een standpunt ingenomen over de scheiding van de assuranceverklaring van de reguliere accountantsverklaring. Dit besluit heeft een aanzienlijke impact op hoe bedrijven hun duurzaamheidsrapportages zullen presenteren en controleren.

De positie van de AFM en de accountantsbranche

De AFM en de accountantsbranche zijn het erover eens dat het opnemen van de assuranceverklaring over de verplichte duurzaamheidsrapportage als een afzonderlijk onderdeel van de reguliere accountantsverklaring onnodige verwarring voorkomt. Deze scheiding zorgt ervoor dat de verschillende verklaringen, elk met hun eigen mate van zekerheid en focus, helder blijven voor de lezer.

Eumedion’s alternatieve perspectief

Eumedion, een vereniging van institutionele beleggers, steunt juist een geïntegreerde controleverklaring. Zij geloven dat dit de consistentie en transparantie tussen de controle van de jaarrekening en het duurzaamheidsverslag bevordert. Eumedion heeft echter ook kritiek op de huidige implementatiewijze en pleit voor een bindende stem voor aandeelhouders over het duurzaamheidsverslag.

Bezwaren en suggesties van toezichthouder AFM

De AFM maakt bezwaar tegen een geïntegreerde verklaring. Zij vreest dat dit kan leiden tot verwarring over de mate van zekerheid van het assuranceoordeel en mogelijk onterechte verantwoordelijkheid bij de externe accountant legt. De AFM pleit daarom voor duidelijke afscheiding van de duurzaamheidsrapportage en de accountantsverklaring.

Reacties van de accountancybranche

Verschillende grote kantoren zoals PwC en KPMG steunen de scheiding tussen duurzaamheidsrapportage en controleverklaring, voornamelijk vanwege de helderheid en leesbaarheid. Ook de NBA heeft haar zorgen geuit en vraagt om verduidelijking van de assurance-eis in lijn met CSRD.

De implicaties voor het mkb en de opkomende datahandel

Speciale aandacht gaat uit naar de bescherming van het mkb en de opkomende handel in duurzaamheidsinformatie. Dit nieuwe ‘businessmodel’ heeft zowel kansen als uitdagingen, en er wordt opgeroepen tot een kostprijsplafond voor het delen van deze informatie.

Financieel Recht Advocaten

Het standpunt van de AFM en de reacties uit de branche benadrukken de complexiteit en het belang van duidelijke regelgeving rondom duurzaamheid rapportages en accountantsverklaringen. Terwijl de discussie voortduurt, blijft het essentieel voor bedrijven om zich bewust te zijn van de veranderende eisen en hoe deze hun rapportageprocessen zullen beïnvloeden. Heeft u vragen of behoefte aan juridische ondersteuning in deze complexe materie? Neem contact op met onze specialisten bij Financieel Recht Advocaten voor deskundig advies en begeleiding.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant