Nieuws: Nieuwe EU-regulering tegen witwassen en terrorismefinanciering

Het Europees Parlement en de Raad hebben recentelijk een voorlopig akkoord bereikt over de zesde anti-witwasrichtlijn (AML) en de verordening betreffende gemeenschappelijke EU-regulering. Deze juridische ontwikkeling bevat cruciale punten die van invloed zijn op financiële transacties en transparantie binnen de EU. Laten we de kernpunten nader bekijken en begrijpen wat dit betekent voor de gemiddelde burger.

Uniform EU-toezicht en consistente toepassing van regels en sancties

Het akkoord streeft naar uniform toezicht binnen de EU en consistente handhaving van regels en sancties met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering. Dit betekent dat lidstaten gezamenlijk zullen werken om ervoor te zorgen dat de regels op een gelijke manier worden toegepast, waardoor er minder ruimte is voor inconsistenties en mazen in de wet.

Toegankelijkheid van informatie over uiteindelijke begunstigden

Een belangrijk aspect van de nieuwe regelgeving is de eis dat informatie over uiteindelijke begunstigden toegankelijk moet zijn. Dit betekent dat de identiteit van de personen achter financiële transacties transparanter wordt, waardoor het moeilijker wordt om financiële activiteiten te verbergen achter complexe structuren.

Versterkte bevoegdheden voor financiële inlichtingeneenheden (FIU’s)

Financiële inlichtingeneenheden (FIU’s) krijgen meer bevoegdheden onder de nieuwe regelgeving. Dit stelt hen in staat doeltreffender op te treden tegen verdachte financiële activiteiten en draagt bij aan een snellere detectie en preventie van witwassen en terrorismefinanciering.

EU-limiet van 10.000 euro voor grote contante betalingen

Een directe impact op het dagelijks leven is de vaststelling van een EU-limiet van 10.000 euro voor grote contante betalingen. Dit beperkt de mogelijkheid van grote contante transacties, waardoor het lastiger wordt om onopgemerkte financiële activiteiten uit te voeren.

Transparantieregels voor voetbalclubs vanaf 2029

Een opvallend element van de regelgeving is de toepassing van transparantieregels op voetbalclubs vanaf 2029. Dit betekent dat deze clubs moeten voldoen aan specifieke financiële transparantie-eisen, wat een belangrijke stap is in het voorkomen van mogelijke witwaspraktijken in de sportsector.

Neem contact op met onze advocaten

Heeft u vragen of zorgen met betrekking tot deze nieuwe regelgeving? Onze advocaten bij Financieel Recht Advocaten staan klaar om u bij te staan. Neem gerust contact met ons op voor professioneel advies op maat.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant