Nieuws: Nieuwe Europese Antiwitwas maatregelen: voetbalclubs als poortwachters tegen witwasconstructies

Recentelijk is er een voorlopig akkoord bereikt tussen onderhandelaars van het Europese Parlement en EU-lidstaten over nieuwe antiwitwas maatregelen. Deze maatregelen versterken de bevoegdheden van financiële inlichtingen eenheden (FIU’s) om witwassen, terrorismefinanciering en sanctie ontduiking op te sporen. Een uniforme aanpak wordt nagestreefd, met onder andere een limiet van 10.000 euro voor contante betalingen in de hele Europese Unie. Opmerkelijk is de aandacht voor voetbalclubs, die verplicht worden om verdachte transacties te melden en de identiteit van spelers en mecenassen in kaart te brengen. Deze nieuwe regels zullen naar verwachting vanaf 2029 van kracht worden.

Uniformering van regels

Een cruciaal aspect van de voorgestelde maatregelen is de uniformering van regels binnen de Europese Unie. Dit omvat onder andere een grens van 10.000 euro voor contante betalingen en gelijke toepassing van regels, sanctiemaatregelen en toezicht. Het streven naar uniformiteit is gericht op het voorkomen van lokale omzeiling van de voorschriften. Essentiële informatie over uiteindelijke begunstigden (UBO’s) moet toegankelijk zijn om transparantie te waarborgen.

Meldingsplichtigen en speciale aandacht voor voetbalclubs

De nieuwe maatregelen zijn van toepassing op meldingsplichtige instellingen, waaronder banken en accountantskantoren. Opvallend is de specifieke aandacht voor voetbalclubs, die verplicht worden om de identiteit van spelers en mecenassen vast te stellen en verdachte transacties te melden aan de betrokken FIU’s. Deze verplichtingen voor voetbalclubs worden geïmplementeerd om witwaspraktijken in de sportsector tegen te gaan en zullen vanaf 2029 van kracht zijn.

Brusselse besluiten en Europese Antiwitwas Toezichthouder (AMLA)

De voorgestelde maatregelen maken deel uit van een bredere wetgevende context, waaronder de zesde antiwitwasrichtlijn en het gemeenschappelijke rulebook van antiwitwasmaatregelen. Eerder is al een akkoord bereikt over de oprichting van een Europese antiwitwastoezichthouder (AMLA), wat het toezicht op deze maatregelen zal versterken. Het is echter belangrijk op te merken dat deze maatregelen nog de goedkeuring van de Europese Raad en het Europees Parlement vereisen.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u vragen over de implicaties van deze nieuwe antiwitwasmaatregelen of wilt u juridisch advies met betrekking tot financieel recht? Onze gespecialiseerde advocaten bij Financieel Recht Advocaten staan voor u klaar. Neem gerust contact met ons op voor deskundig advies.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant