Nieuws: Nieuwe handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten

Er is een nieuwe Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten gepubliceerd door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Deze handleiding is ervoor bedoeld om advocaten te helpen de verplichtingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme na te leven.

Aanvullende eisen

Advocaten vallen voor bepaalde diensten onder de Wwft. De verwachting is dat deze verplichtingen in de toekomst verder zullen uitbreiden. Het UBO-register stelt aanvullende eisen aan advocaten die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) bij het melden van ongebruikelijke transacties in het kader van cliëntenonderzoek.

In het nieuwe handboek staat welke advocaten onder de Wwft vallen, welke diensten onder de Wwft vallen en welke diensten vrijgesteld zijn van procedure. Dit document beschrijft ook het cliëntenonderzoek, de rol van UBO-registratie hierin en het melden van afwijkende transacties.

Nalevingsplicht

De invoering van het UBO-register heeft de nalevingsplicht van advocaten verzwaard. Op een advocaat rust een zogenaamde terug meldplicht, indien de advocaat te weten komt dat de UBO-registratie zoals die op dat moment bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat niet juist is.

Europa ondergaat momenteel belangrijke veranderingen in de anti witwas- en antiterrorisme regelgeving. Deze innovaties komen nog niet aan bod in deze handleiding.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant