Nieuws: Nieuwe NVB risicogebaseerde standaarden: wat betekent dit voor uw bankzaken?

Recentelijk heeft Jaap van der Molen, het hoofd van Detecting Financial Crime bij ABN AMRO, aangekondigd dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) nieuwe Risicogebaseerde Standaarden heeft gepubliceerd, die sinds mei 2023 van kracht zijn. Deze normen zijn ontwikkeld in samenwerking met De Nederlandsche Bank, met als doel heldere richtlijnen te bieden voor een meer risicogebaseerd klantonderzoek door banken.

Meer duidelijkheid in klantonderzoek

Jaap van der Molen benadrukt het belang van het juist interpreteren van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) door banken. De NVB Standaarden vullen de open interpretaties van de Wwft aan, met als focus een meer risicogebaseerd klantonderzoek. Dit betekent dat banken niet langer individueel het wiel hoeven uit te vinden, maar bruikbare uitgangspunten hebben om uniformiteit in het klantonderzoek te bevorderen.

Impact op klanten

De implementatie van deze Standaarden zal echter niet onmiddellijk merkbaar zijn voor klanten. Van der Molen wijst erop dat het tijd en zorgvuldigheid vereist om de standaarden in het beleid en de werkwijzen van een bank te integreren. Klanten die direct na de publicatie met de Standaarden in de hand aanklopten, werden soms teleurgesteld. Desalniettemin is de verwachting dat het gebruik van de Standaarden zal leiden tot meer uniformiteit in het klantonderzoek, zij het met respect voor de eigen invulling van elke bank.

Specifieke sectoren onder de loep

Sommige sectoren, zoals sekswerkers en de automotive sector, kunnen nu extra vragen verwachten van banken vanwege als risicovol beschouwde activiteiten. De Standaarden zullen naar verwachting resulteren in een actievere dialoog tussen banken en toezichthouders over de risicogebaseerde benadering, met als doel het verminderen van onnodige klant belasting.

Conclusie en oproep tot actie

Hoewel de Standaarden geen tektonische verschuivingen veroorzaken, bieden ze banken meer zekerheid in het juist interpreteren van de Wwft. Het is van belang voor klanten om zich bewust te zijn van mogelijke veranderingen in het klantonderzoek door banken en zich voor te bereiden op mogelijke vragen. Voor juridisch advies en bijstand met betrekking tot financiële zaken, raden wij aan contact op te nemen met onze advocaten van Financieel Recht Advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant