Nieuws: Nieuwe regelgeving voor het melden van ongebruikelijke transacties

In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering heeft de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) een belangrijke wijziging aangekondigd. Met ingang van 1 november 2023 is het niet langer mogelijk om zonder een gedetailleerde transactie omschrijving een ongebruikelijke transactie te melden. Deze blog legt uit wat deze verandering voor u betekent en waarom het van cruciaal belang is.

Belang van een gedetailleerde omschrijving

De kern van de nieuwe regel is eenvoudig: elke melding van een ongebruikelijke transactie moet vergezeld gaan van een beschrijving die uw vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme onderbouwt. Dit is niet slechts een administratieve vereiste; het is een cruciaal onderdeel van de landelijke inspanningen om criminele activiteiten effectiever te bestrijden. Een lege opmerking sectie zal resulteren in een geweigerde melding, waardoor de effectiviteit van de strijd tegen misdaad wordt ondermijnd.

De wettelijke basis: artikel 16 Wwft

Deze verplichting is geworteld in Artikel 16 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het voorschrift verlangt dat melders de omstandigheden beschrijven die een transactie als ongebruikelijk bestempelen. Dit is vooral van belang bij subjectieve meldingen, waar de redenen voor een melding niet direct duidelijk zijn. Een duidelijke en gedetailleerde beschrijving helpt de FIU-Nederland bij hun analyses en draagt bij aan een effectievere bestrijding van onderliggende misdrijven.

Datakwaliteit en uw bijdrage

Datakwaliteit is een speerpunt voor FIU-Nederland. Door gedetailleerde informatie te verstrekken, draagt u bij aan de kwaliteit van de data die wordt gebruikt om criminele netwerken te ontrafelen en te bestrijden. Dit is niet alleen een wettelijke vereiste, maar ook een cruciale stap in het veiliger maken van onze samenleving.

Indien u een bijlage meestuurt met uw melding, is het van belang om ook hier een korte samenvatting te geven van de kernpunten. Dit zorgt voor een helder en snel begrip van de context en details van de transactie.

Financieel Recht Advocaten

De nieuwe regelgeving omtrent het melden van ongebruikelijke transacties is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Uw zorgvuldigheid en aandacht voor detail kunnen een significante impact hebben. Voor verdere vragen of juridische bijstand bij het navigeren door deze en andere financiële regelgevingen, neem contact op met onze experts bij Financieel Recht Advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant