Nieuws: Nieuwe reguleringen voor cryptobedrijven

In een recente ontwikkeling heeft de ministerraad, op voorstel van minister Kaag van Financiën, nieuwe regelgeving goedgekeurd die van invloed is op de werking van cryptobedrijven in Nederland. Deze regelgeving richt zich op het verbeteren van de consumentenbescherming en het versterken van de bestrijding tegen witwassen en terrorismefinanciering binnen de cryptosector.

Consumentenbescherming

Een sleutelaspect van de nieuwe regelgeving is de verhoogde bescherming van consumenten die investeren in cryptomunten en -producten. Cryptobedrijven worden nu verplicht om duidelijke en niet-misleidende informatie te verstrekken over hun producten. Dit omvat het beschikbaar stellen van een witboek of prospectus dat inzicht geeft in de specifieke kenmerken van de aangeboden cryptomunten. De nieuwe regels verbieden ook het maken van misleidende reclames en vereisen dat bedrijven klanten nadrukkelijk wijzen op de risico’s verbonden aan cryptotransacties.

Aanpak Witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft)

Naast consumentenbescherming, legt de nieuwe regelgeving aanvullende eisen op aan cryptobedrijven voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De Transfer of Funds Regulation (TFR) verplicht deze bedrijven om gedetailleerde informatie over zowel verkopers als kopers te verzamelen bij cryptotransacties. Deze informatie moet vervolgens worden bewaard en beschikbaar zijn voor bevoegde autoriteiten, waardoor transacties efficiënter traceerbaar worden.

Toezicht en vergunningen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zullen gezamenlijk toezicht houden op de naleving van deze nieuwe regelgeving door cryptobedrijven. Belangrijk is dat cryptobedrijven en uitgevers van stablecoins voortaan een vergunning moeten hebben om actief te zijn op de Europese markt, waarbij DNB specifiek toezicht houdt op de uitgifte van stablecoins.

Implementatie van de reguleringen

De Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) is in werking getreden op 29 juni 2023 en wordt geleidelijk ingevoerd. Het merendeel van de regelgeving wordt effectief vanaf 30 december 2024, terwijl de maatregelen rondom stablecoins al per 30 juni 2024 van toepassing worden. Deze stapsgewijze invoering biedt cryptobedrijven de tijd om hun operaties in lijn te brengen met de nieuwe eisen.

Conclusie

Deze nieuwe regelgeving betekent een significante verandering voor de cryptosector, met als doel een veiligere en transparantere markt voor zowel consumenten als bedrijven. Bij Financieel Recht Advocaten staan we klaar om u te adviseren over hoe deze veranderingen uw bedrijf kunnen beïnvloeden en om te zorgen dat u volledig voldoet aan de nieuwe regelgeving. Neem vandaag nog contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant