Nieuws: Notaris heeft het antiwitwasbeleid onvoldoende nageleefd

Een Amsterdamse Notaris is aangehouden op verdenking van onder meer witwassen. Hij zou structureel geen melding hebben gedaan bij ‘ongebruikelijke transacties’.

Verdenking gebaseerde transacties

Dit laat het Openbaar ministerie weten in een van haar persberichten. Er werd een inval gedaan bij het kantoor van de notaris en zelfs zijn garagebox werd binnengevallen. Er is gericht gezocht op concrete, op verdenkingen gebaseerde transacties, zodat de vertrouwelijkheid van de overige cliëntendossiers gewaarborgd zijn gebleven.

De notaris en een medewerker, die eveneens is aangehouden, worden ervan verdacht het witwassen van crimineel vermogen te hebben gefaciliteerd en te hebben meegewerkt aan verboden leningen.

De notaris is inmiddels geschorst.. De voorzitter van de Kamer voor het notariaat, de tuchtrechter, heeft een vaste waarnemer benoemd.

Wwft

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hebben notarissen de plicht onderzoek te doen naar de geldstromen van hun cliënten, waarbij ongebruikelijke transacties moeten worden aangegeven bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Vóór de invoering van de Wwft was het informatieverkeer tussen notaris en cliënt vertrouwelijk en kon de notaris zich op zijn verschoningsrecht beroepen.

Poortwachtersrol

De poortwachtersrol die de notaris speelt in het financiële verkeer in Nederland staat de laatste tijd in de belangstelling, mede in het kader van ondermijning. Onlangs nog riep de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op om een ‘grijze lijst’ in te voeren met daarop de namen van ‘verdachte cliënten’ die niet door de screening komen bij een notaris.

Op die manier zou voorkomen moeten worden dat een dergelijke persoon zich niet simpelweg bij de eerstvolgende notaris meldt om het nog eens te proberen.

De aanpak van faciliterende beroepsbeoefenaren staat hoog op de agenda van de politie en het OM. Of de notaris slaagt in het vervullen van zijn rol als poortwachter valt of staat natuurlijk met diens eigen integriteit.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant