Nieuws: Opzegging bankrelatie

Heeft uw bank onlangs uw bankrelatie opgezegd? Bent u in een vergelijkbare situatie als het advocatenkantoor VanEps? Het recente vonnis van de Rechtbank Amsterdam biedt belangrijke inzichten over de opzegging van bankrelaties en wat u kunt doen in zo’n geval. In dit artikel zullen we de kern van deze uitspraak bespreken en uitleggen wat uw rechten en mogelijkheden zijn.

De zaak VanEps vs. ABN AMRO Bank N.V.:

In de zaak tussen het advocatenkantoor VanEps en ABN AMRO Bank N.V. heeft de Rechtbank Amsterdam recentelijk een vonnis gewezen (Rechtbank Amsterdam 22 augustus 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5062). De rechtbank oordeelde dat de opzegging van de bankrelatie door ABN naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is.

Achtergrond

VanEps is een advocatenkantoor met vestigingen in Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Amsterdam. Ze hadden al geruime tijd een zakelijke betaalrekening bij ABN. Op een gegeven moment heeft ABN haar buitenlands beleid gewijzigd vanwege toenemende internationale en lokale wet- en regelgeving met betrekking tot fraudepreventie en het voorkomen van witwassen. Dit leidde tot hogere kosten voor ABN, wat resulteerde in een strategische heroriëntatie om haar dienstverlening buiten Noordwest-Europa te beëindigen.

De opzegging

ABN heeft VanEps schriftelijk op 3 maart 2021 medegedeeld dat de dienstverlening met de vestiging op Curaçao per 1 september 2021 zou worden beëindigd. VanEps maakte bezwaar en startte een kort geding, waarbij de voorzieningenrechter ABN verbood de opzegging uit te voeren. Vervolgens bracht VanEps een bodemprocedure aan, waarbij de vraag centraal stond of de opzegging door ABN naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was.

De belangenafweging

De rechtbank stelde vast dat ABN contractueel het recht had om de bankrelatie op te zeggen en dat dit in overeenstemming met de voorwaarden was gebeurd. Bij de belangenafweging woog de rechtbank de belangen van zowel VanEps als ABN tegen elkaar af.

VanEps betoogde dat ze belang had bij lagere kosten voor betalingen, geen koersrisico, vertrouwenwekkende Europese klanten, ontvangen betalingen voor diensten in Nederland, en betalingen aan partijen die alleen betalingen van ABN-rekeningen accepteren.

ABN voerde aan dat ze de opzegging nodig ABN voerde aan dat ze de opzegging nodig had om te voldoen aan strengere wet- en regelgeving op het gebied van fraude- en witwasbestrijding. Ze wilden ook een strategische heroriëntatie doorvoeren om hun internationale zakentak te beëindigen en te focussen op een beperkt aantal klanten in Noordwest-Europa.

De beslissing van de rechtbank

Na een zorgvuldige afweging van de belangen van beide partijen concludeerde de rechtbank dat de opzegging door ABN naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar was.

De rechtbank merkte op dat VanEps niet volledig afhankelijk was van de betaalrekening bij ABN, aangezien het merendeel van hun transacties via andere banken verliep. Bovendien zou de beëindiging van de bankrelatie VanEps niet uitsluiten van het bancaire systeem, aangezien ze over andere rekeningen beschikken. Daarnaast slaagde VanEps er niet in aan te tonen dat het onmogelijk was om een rekening bij een andere Nederlandse bank te openen.

De rechtbank benadrukte ook dat de contractsvrijheid van ABN niet zo ver beperkt moest worden dat ze verplicht was om VanEps te behoeden voor hogere kosten of vertragingen in het betalingsverkeer. Beide partijen hadden volgens de rechtbank even zwaarwegende belangen.

Wat kunt u doen als uw bankrelatie wordt opgezegd?

Als uw bankrelatie wordt opgezegd, is het belangrijk om te begrijpen dat elke zaak uniek is en afhankelijk is van de specifieke omstandigheden. Het vonnis in de zaak VanEps vs. ABN AMRO Bank laat zien dat de opzegging van bankrelaties sterk afhangt van een belangenafweging.

Als u zich in een vergelijkbare situatie bevindt, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen bij experts op het gebied van financieel recht, zoals de advocaten van Financieel Recht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen uw zaak beoordelen, uw rechten en mogelijkheden analyseren, en u begeleiden bij het nemen van de juiste stappen. Neem vandaag nog contact met ons op.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant