Nieuws: Opzegging bankrelatie bij contante stortingen

Stelt u zich voor: u bent een ondernemer die geregeld contante betalingen ontvangt en wilt dit geld storten bij uw bank. Plots besluit uw bank de relatie met u te beëindigen vanwege deze contante stortingen. Mag dat zomaar? In dit artikel gaan we dieper in op een recente rechtszaak waarin een bankrelatie werd beëindigd vanwege contante stortingen en hoe de rechter hierover oordeelde.

De wet- en regelgeving

Banken zijn door wetten zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om de herkomst van geld van hun klanten te onderzoeken. Met andere woorden, banken moeten weten waar uw geld vandaan komt. Dit kan lastiger zijn wanneer het om contant geld gaat, omdat de herkomst hiervan moeilijker te achterhalen is dan bij digitale betalingen.

Contante stortingen: een doorn in het oog

Veel ondernemers die contante betalingen ontvangen en dit willen storten bij hun bank, krijgen hier vragen over. Soms resulteert dit zelfs in beëindiging van de bankrelatie. Zeker voor bedrijven die veelvuldig met contant geld werken, kan dit grote gevolgen hebben. Het kan namelijk lastig zijn om bij een andere bank een nieuwe rekening te openen, waardoor de bedrijfsvoering in gevaar kan komen.

De Algemene Bankvoorwaarden

Banken hebben in hun algemene voorwaarden staan dat zij een relatie mogen beëindigen. Echter, ze moeten hierbij wel rekening houden met hun zorgplicht, een verplichting om rekening te houden met het belang van de klant, en het principe van redelijkheid en billijkheid.

Een praktijkvoorbeeld

In een recente zaak had een autohandelaar, die vaak contant werd betaald, te maken met de opzegging van zijn bankrelatie. De bank had vragen over de herkomst van het contante geld, maar in plaats van de handelaar deze vragen te stellen, besloot de bank de relatie te beëindigen. De rechter oordeelde dat de bank te snel had gehandeld, zeker gezien de lange relatie tussen de bank en de handelaar en het feit dat de handelaar altijd open was geweest over zijn contante betalingen.

Conclusie

Hoewel banken de bevoegdheid hebben om een bankrelatie te beëindigen, moeten zij dit zorgvuldig doen en rekening houden met hun zorgplicht en de principes van redelijkheid en billijkheid. Een opzegging mag dus niet lichtvaardig gebeuren.

Als u vragen heeft over uw bankrelatie of het beëindigen ervan, staan de advocaten van Financieel Recht Advocaten klaar om u te adviseren en bij te staan.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant