Nieuws: Structurele discriminatie van moslims door banken en financiële instellingen

Volgens Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, discrimineren banken en financiële instellingen structureel tegen moslims, voornamelijk vanwege de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hij roept op tot een onderzoek om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen.

Discriminatie tijdens de Ramadan

Baldewsingh deed deze oproep midden in de Ramadan, een periode waarin hij extra signalen van discriminatie van moslims ontving. Tijdens de Ramadan geven moslims vaak aan liefdadigheid en verzamelen moskeeën en individuen geld om minderbedeelden te helpen. Baldewsingh stelt dat deze mensen vervolgens door compliance-afdelingen van banken worden bestempeld als verdacht van witwassen of terrorisme, waardoor zij moeten aantonen hoe zij aan het geld zijn gekomen voordat de transactie wordt verwerkt.

Voorbeelden van discriminatie

Baldewsingh deelde diverse voorbeelden van discriminatie die hem ter ore zijn gekomen. Zo moest een ondernemer bij ING extra vragen beantwoorden bij het aanvragen van financiering voor een nieuw restaurant, omdat zijn gangbare Pakistaanse achternaam overeenkwam met die van een persoon die verbonden was met Al-Qaeda. Een ander persoon moet uitleg geven over het islamitische boek dat hij online had besteld. Een notaris weigerde een islamitische stichting te helpen bij het financieren van een begraafplaats in Limburg, verwijzend naar de Wwft.

Oproep tot onderzoek en debat

Baldewsingh roept op tot een breed onderzoek en een nationaal debat over de positie van moslims in de Nederlandse samenleving. “Zijn zij onderdeel van de samenleving of niet?” We hebben hetzelfde gedaan met ons slavernijverleden. Dat werd in kaart gebracht, er kwam een verandering in denken, gevolgd door een excuses. Hetzelfde zou hier moeten gelden: de onderzoeken moeten leiden tot actie. “Op alle niveaus.”

Reactie van banken

De Wwft verplicht banken om “ongebruikelijke transacties” te melden in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Banken die dit niet doen, riskeren hoge boetes. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is discriminatie bij de uitvoering van de Wwft absoluut uit den boze. “De etnische, religieuze of andere achtergrond van klanten is geen reden voor strengere controles”, aldus een woordvoerder. De NVB is op de hoogte van signalen van moslims en islamitische organisaties en neemt deze serieus. “We begrijpen dat dit gevolgen heeft voor onze klanten en streven daarom voortdurend naar verbetering van de uitvoering.”

Slot

Structurele discriminatie van moslims door banken en financiële instellingen is een ernstig probleem dat aangepakt dient te worden. Het is van groot belang dat er een onderzoek wordt ingesteld om herhaling van schandalen zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Daarnaast is het essentieel dat er een nationaal debat wordt gevoerd over de positie van moslims in de Nederlandse samenleving en dat er actie wordt ondernomen om discriminatie op alle niveaus tegen te gaan.

Financieel Recht Advocaten

Bent u slachtoffer van discriminatie door een bank of financiële instelling? Onze gespecialiseerde advocaten bij Financieel Recht Advocaten kunnen u bijstaan en adviseren op het gebied van zorgplicht en compliance. Bezoek onze website voor meer informatie en neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant