Nieuws: Terugvorderen van investeringen: juridische overwegingen en advies

Bij het terugvorderen van investeringen spelen juridische complexiteiten een grote rol. In deze blog bespreken we een recente zaak waarin een particuliere belegger zijn investeringen trachtte terug te vorderen van een beleggingsadviseur. Deze zaak benadrukt het belang van goed juridisch advies bij financiële geschillen.

Achtergrond van de zaak

In deze zaak stond Transparant Investment Management B.V. centraal. Transparant was vanaf maart 2000 geregistreerd als verbonden agent van Inmaxxa B.V. en later van T&E Effecten B.V. In 2013 adviseerde X, de bestuurder van Transparant, een particuliere klant, Y, om te beleggen in het TCA-fonds. Y investeerde in dit fonds in 2013, 2016 en 2018. In 2020 begon de liquidatie van het fonds vanwege fraude, wat nog niet was afgerond. Y vorderde daarop zijn investeringen terug van X, Transparant en de persoonlijke holding van X, met de stelling dat het fonds illegaal was en de registratie als verbonden agent niet op orde was.

Beoordeling van de rechtbank

De rechtbank oordeelde dat X in 2013 een beleggingsadvies gaf aan Y, maar achtte de stelling dat X ook in 2016 en 2018 advies zou hebben gegeven onvoldoende gemotiveerd. In 2016 en 2018 verzond X slechts inschrijfformulieren op verzoek van Y. Ten tijde van het advies in 2013 stond Transparant geregistreerd als verbonden agent van Inmaxxa B.V. Pas achteraf bleek dat de vergunning van Inmaxxa B.V. met terugwerkende kracht was ingetrokken, wat verband hield met een activa-passiva transactie.

Dit was in september/oktober 2013 nog niet bekend. Vanaf 5 december 2022 werd de aanmelding van Transparant als verbonden agent formeel afgerond. De rechtbank concludeerde dat het tijdelijke ontbreken van een geldige aanmelding een formele kwestie betrof en geen materieel probleem. Daarom was de enkele omstandigheid dat Transparant achteraf geen geldige vergunning had onvoldoende om aansprakelijkheid voor de schade van Y aan te nemen. Daarnaast vond de rechtbank het beleggingsadvies niet ondeugdelijk en was er geen sprake van bestuurdersaansprakelijkheid.

Eindoordeel

De rechtbank wees de vorderingen van Y af en veroordeelde hem in de proceskosten. Deze zaak onderstreept het belang van duidelijk juridisch advies bij beleggingen en financiële geschillen.

Financieel Recht Advocaten

Bij problemen met beleggingen, leningen of hypotheekverstrekkers is het essentieel om juridisch advies in te winnen. Financieel Recht Advocaten kan u bijstaan in dergelijke kwesties en zorgen voor een gedegen juridische ondersteuning. Neem contact met ons op voor meer informatie en advies op maat.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant