Nieuws: Toezicht op accountancy: het groeiende belang van data gedreven strategieën

In recente ontwikkelingen binnen de accountancysector heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar focus versterkt op het gebruik van data om toezicht te houden en risico’s proactief te beperken. Dit artikel licht toe hoe datagedreven toezicht vorm krijgt en welke impact dit heeft op de sector.

Datagedreven toezicht door de AFM

De AFM maakt in toenemende mate gebruik van data-analyse om toezicht te houden op de accountancysector. In 2023 heeft dit geleid tot verbeterde processen die zowel gestandaardiseerd als geautomatiseerd zijn. Dit resulteert niet alleen in een snellere doorlooptijd van onderzoeken, maar verhoogt ook de flexibiliteit van de AFM in het toezicht. Zo werden in het afgelopen jaar gegevens van circa 9.000 wettelijke controles verzameld. Het waarborgen van de kwaliteit van deze data is essentieel, en de AFM heeft verbeteringen doorgevoerd om invoerfouten te minimaliseren en de datakwaliteit te controleren.

Risico’s bij kleinere accountantsorganisaties

Een specifiek aandachtspunt binnen het toezicht is de controle door kleinere accountantskantoren op grote, risicovolle bedrijven. De AFM signaleert dat dergelijke cliënten soms diensten afnemen van kleinere kantoren die mogelijk niet de vereiste capaciteit of expertise hebben. Hierdoor ontstaan risico’s die de AFM actief adresseert door in gesprek te gaan met deze organisaties.

Financiële druk en verantwoordelijkheid

De heffingen voor de sector zijn in dit jaar met €2,4 miljoen verhoogd, een reflectie van de noodzaak voor intensiever toezicht na eerdere tekortkomingen in kwaliteitsverbetering. Deze stijging benadrukt het belang van compliance en de financiële verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan voor accountantsorganisaties.

Nieuwe risico’s: Crypto en BNPL

De AFM uit ook zorgen over nieuwe financiële risico’s, waaronder de populariteit van cryptocurrency en diensten zoals ‘koop nu, betaal later’ (BNPL), die vooral jongeren aantrekken. Dergelijke diensten kunnen leiden tot onverantwoord financieel gedrag en schuldenproblematiek. De toezichthouder is alert op deze ontwikkelingen en benadrukt de noodzaak van tijdige regelgeving.

Financieel Recht Advocaten

Het is cruciaal dat accountantsorganisaties en financiële professionals op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en de juridische eisen die daaruit voortvloeien. Heeft u vragen over compliance of heeft u behoefte aan juridisch advies binnen het financieel recht? Bij Financieel Recht Advocaten beschikken we over de expertise om u te adviseren en te ondersteunen.

In aanvulling hierop, als uw vraagstukken betrekking hebben op zorgplicht en de naleving ervan, zijn onze specialisten bij Zorgplicht Advocaten ook uitstekend uitgerust om u van dienst te zijn. Wij bieden gedetailleerd advies en ondersteuning om te waarborgen dat uw praktijken voldoen aan de vereiste standaarden.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant