Nieuws: Trustkantoor Lewben Netherlands BV beboet voor het verzuimen van audits

In een recente uitspraak heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van 10.000 euro opgelegd aan trustkantoor Lewben Netherlands BV. Het trustkantoor heeft in de periode van 1 januari 2019 tot 7 september 2021 nagelaten om audits te laten uitvoeren, wat in strijd is met de geldende wet- en regelgeving. Deze audits zijn van essentieel belang om de integriteit en beheersing van de bedrijfsvoering van een trustkantoor te waarborgen. In dit artikel zullen we de achtergrond van de zaak bespreken en de juridische aspecten ervan verduidelijken.

Overtreding van de Wet toezicht trustkantoren 2018

Volgens de Wtt 2018 en het Besluit toezicht trustkantoren 2018 (Btt 2018) zijn trustkantoren verplicht om ten minste eenmaal per jaar een audit uit te laten voeren. Deze audit is een belangrijk instrument waarmee wordt gecontroleerd of een trustkantoor zich houdt aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast controleert de audit de naleving van de compliancefunctie, wat de taak is om ervoor te zorgen dat het trustkantoor zich aan de regels houdt. In het geval van Lewben Netherlands BV heeft DNB vastgesteld dat er gedurende een periode van bijna twee jaar geen audits zijn uitgevoerd, hetgeen een overtreding vormt van de Wtt 2018 en het Btt 2018.

De opgelegde boete

Als gevolg van de geconstateerde overtreding heeft DNB Lewben Netherlands BV een boete van 10.000 euro opgelegd. Deze boete dient als sanctie voor het verzuimen van de verplichte audits. Het is belangrijk dat trustkantoren jaarlijks de audit laten uitvoeren, omdat dit zorgt voor een extra waarborg voor een integere en beheerste bedrijfsvoering. Door de audits kunnen mogelijke inbreuken op de wet- en regelgeving tijdig worden opgespoord en gecorrigeerd.

Onherroepelijk boetebesluit

Het boetebesluit is op 19 januari genomen en er is geen bezwaar gemaakt binnen de wettelijke termijn van zes weken. Hierdoor is het boetebesluit inmiddels onherroepelijk geworden. Lewben Netherlands BV is dus verplicht om de boete van 10.000 euro te betalen als gevolg van hun nalatigheid in het laten uitvoeren van de verplichte audits.

Het is van cruciaal belang voor trustkantoren om zich bewust te zijn van hun verplichtingen onder de Wtt 2018 en het Btt 2018, met name met betrekking tot het laten uitvoeren van audits. Een gedegen naleving van deze regels zorgt voor een betrouwbare en transparante bedrijfsvoering, wat essentieel is voor het vertrouwen van het publiek en de financiële sector. Als u vragen heeft over de wet- en regelgeving met betrekking tot trustkantoren of als u juridisch advies nodig heeft, staat ons team van ervaren advocaten van Financieel Recht Advocaten voor u klaar.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp of andere financieel-rechtelijke kwesties. Onze advocaten hebben uitgebreide kennis en ervaring in het adviseren en bijstaan van cliënten op het gebied van financieel recht.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant