Nieuws: UBO-register tast grondrechten en privacy van burgers aan

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het huidige UBO-register de grondrechten en privacy van burgers aantast. Volgens het hof is het algemeen openbaar maken van persoonsgegevens buitenproportioneel.

UBO-register

Het UBO-register is in Nederland onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en is een Europese databank van gegevens. Een Luxemburgse rechter stelde prejudiciële vragen over de interpretatie van een aantal bepalingen van de Witwasrichtlijn.

Een Luxemburgse rechtbank heeft het bedrijf eerder in het gelijk gesteld toen het de toegang van het publiek tot de gegevens van het register wilde beperken. De rechter oordeelde dat openbaarmaking van de gegevens “een onevenredig risico zou kunnen vormen voor schending van de grondrechten van de betrokken uiteindelijk gerechtigden”.

Oordeel hof

Het Europese Hof van Justitie was het dus met de rechter eens. Het hof heeft geoordeeld dat het beschikbaar stellen van gegevens voor iedereen ‘disproportioneel is, niet beperkt tot wat strikt noodzakelijk is en niet in overeenstemming is met de nagestreefde doeleinde’.

Het hof verklaarde verder dat “publieke toegang tot informatie over uiteindelijk begunstigden een ernstige inmenging vormt in het grondrecht op privacy en bescherming van persoonsgegevens”.

In Nederland bleek deze maand dat een derde van de bedrijven nog geen UBO had geregistreerd, terwijl de deadline al maart 2022 was. Eerder dit jaar publiceerde de Nederlandse Orde van Advocaten een nieuw handboek voor advocaten, het Wwft en het UBO-register.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant