Nieuws: Uw rechten bij bank screenings

In een wereld waar financiële veiligheid steeds belangrijker wordt, speelt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een cruciale rol. Deze wet, die sinds 2008 van kracht is in Nederland, heeft directe gevolgen voor bankklanten. In deze blog leggen we uit wat deze wet inhoudt, welke verplichtingen het met zich meebrengt voor zowel banken als klanten, en wat uw rechten zijn in het geval van een conflict.

De Wwft en de verplichtingen voor banken

De Wwft verplicht financiële instellingen, waaronder banken, om ongebruikelijke transacties te melden en klantonderzoeken uit te voeren. Deze maatregelen zijn bedoeld om witwaspraktijken en de financiering van terrorisme te voorkomen. Banken voeren daarom regelmatig screenings uit bij transacties die zij als ongebruikelijk beschouwen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij bedragen boven een bepaalde drempel.

Redenen en gevolgen van klantscreening

Als klant kunt u worden gevraagd om bepaalde gegevens te verstrekken tijdens een screening. De reden voor de screening wordt vaak niet prijsgegeven, om criminele activiteiten niet te faciliteren. Het niet naleven van deze verzoeken kan leiden tot het opheffen of blokkeren van uw bankrekening.

Uw rechten bij een screening

Wanneer u het niet eens bent met de vragen die tijdens een screening gesteld worden, adviseren wij om uw privacy als uitgangspunt te nemen. Het is raadzaam om alle communicatie met de bank schriftelijk vast te leggen, vooral als u besluit een klacht in te dienen. Bij excessieve inbreuk op uw privacy, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opties bij een geblokkeerde rekening

Indien uw rekening wordt geblokkeerd, heeft u in Nederland recht op een basisbetaalrekening. Dit is cruciaal voor dagelijkse financiële activiteiten zoals het ontvangen van salaris en het betalen van huur. Mocht u problemen ondervinden bij het openen van een nieuwe rekening, dan zijn banken zoals ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS Bank verplicht om een basisbetaalrekening aan te bieden.

Conclusie

Bij Financieel Recht Advocaten begrijpen we dat de complexiteit van de Wwft en de impact ervan op uw dagelijks leven verwarrend en belastend kan zijn. Ons team van deskundigen staat klaar om u te adviseren en bij te staan bij geschillen rond bank screenings en de Wwft. Neem contact met ons op voor professionele ondersteuning en advies.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant