Nieuws: Verbetering in transactiemonitoring gewenst bij beleggingsinstellingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft aan dat beheerders van beleggingsinstellingen meer aandacht kunnen besteden aan transactiemonitoring om ongebruikelijke transacties beter te herkennen. Dit naar aanleiding van het periodieke onderzoek naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet. Hoewel de AFM tevreden is met de verbeteringen die de afgelopen jaren zijn gemaakt, ziet zij nog ruimte voor verbetering op bepaalde punten.

Verbeterde naleving van Wwft en Sanctiewet

De AFM constateert dat de naleving van de Wwft en Sanctiewet door beheerders de afgelopen jaren is verbeterd op belangrijke onderdelen, zoals risicobeoordeling, beleid, het melden van ongebruikelijke transacties en het volgen van opleidingen door medewerkers. Op basis hiervan heeft de AFM besloten om de periodieke vragenlijst aan beheerders niet meer jaarlijks, maar een keer per twee jaar te versturen.

Specifieke aandachtspunten en ruimte voor verbetering

Uit de 703 ingevulde vragenlijsten zijn enkele specifieke aandachtspunten naar voren gekomen. Zo is er ruimte voor verbetering op het gebied van transactiemonitoring en het volgen van noodzakelijke opleidingen door beleidsbepalers. Hoewel het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door beheerders bij de Financial Intelligence Unit toeneemt, genereert slechts 11 procent van de beheerders met hun transactiemonitoring ongebruikelijke transacties.

Hulpmiddelen voor betere detectie van ongebruikelijke transacties

De AFM stelt dat hulpmiddelen zoals het opstellen van een verwacht transactieprofiel van een klant of het kijken naar referentiegroepen vaker gebruikt kunnen worden om ongebruikelijke transacties beter te detecteren. Beheerders dienen relaties te screenen op de Nationale sanctielijst-terrorisme, de EU-sanctielijst en de VN-sanctielijst. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 70 procent van de respondenten deze lijsten gebruikt. Het is belangrijk om te vermelden dat het onderzoek dateert van voor de sancties tegen Rusland.

Aanbeveling voor verdere verbetering van transactiemonitoring

Hoewel er al aanzienlijke verbeteringen zijn gerealiseerd in de naleving van de Wwft en Sanctiewet door beheerders van beleggingsinstellingen, is er nog steeds ruimte voor verdere verbetering op het gebied van transactiemonitoring en opleiding van beleidsbepalers. Door het implementeren van de aanbevelingen van de AFM kan een effectievere transactiemonitoring worden bereikt en kunnen ongebruikelijke transacties beter worden gedetecteerd. Dit draagt bij aan de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Financieel Recht Advocaten

Voor beleggingsinstellingen en hun beheerders is het van groot belang om te voldoen aan de Wwft en Sanctiewet en om de aanbevelingen van de AFM op te volgen. Indien u vragen heeft over de naleving van deze wetten of ondersteuning nodig heeft bij het verbeteren van uw transactiemonitoring, kunt u terecht bij Financieel Recht Advocaten. Onze ervaren specialisten kunnen u adviseren en begeleiden bij het voldoen aan de vereisten en het implementeren van effectieve procedures. Neem contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant