Nieuws: Verhoogde risico’s van witwassen en terrorismefinanciering door buitenlandse bankrekeningen en ondergronds bankieren

Recent onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) onthult significante risico’s van witwassen en terrorismefinanciering door de toegankelijkheid van buitenlandse bankrekeningen en ondergrondse banksystemen. Dit artikel bespreekt de bevindingen en de implicaties voor de Nederlandse financiële veiligheid.

Buitenlandse bankrekeningen als doorgeefluik

Het WODC rapporteert dat het openen van digitale buitenlandse bankrekeningen soms verrassend eenvoudig is. Individuen met criminele intenties kunnen deze gebruiken om geld wit te wassen of terrorisme te financieren. Buitenlandse banken voeren mogelijk een minder strikt cliëntenonderzoek uit, accepteren sneller risicovolle klanten en melden verdachte transacties minder snel. Vooral in niet-EU-landen, waar de regelgeving rondom witwassen en terrorismefinanciering minder strikt is, bestaat dit probleem.

Ondergronds bankieren

Een ander groeiend probleem is ondergronds bankieren, een informeel betalingssysteem dat buiten het zicht van reguliere financiële instellingen opereert. Systemen zoals hawala-bankieren bieden de mogelijkheid om geld anoniem en zonder officiële sporen over te maken, vaak over landsgrenzen heen. Dit maakt het een aantrekkelijk alternatief voor criminele activiteiten, waaronder het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Andere risicovolle methoden

Naast bovengenoemde methoden identificeert het rapport ook risico’s verbonden aan traditioneel bankieren en de opkomst van crypto diensten. Ook hier worden middelen aangewend voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, ondanks bestaande regelgeving en toezicht.

Financieel Recht Advocaten

Het WODC-rapport benadrukt het gebrek aan voldoende beleidsinstrumenten om deze vormen van financiële criminaliteit effectief tegen te gaan. De noodzaak voor stringentere regulering en monitoring is duidelijk. Voor meer informatie over dit onderwerp en gerelateerde juridische kwesties, raadpleeg het volledige WODC-rapport.

Heeft u juridisch advies nodig over hoe u uw bedrijf kunt beschermen tegen dergelijke risico’s? Neem contact op met onze specialisten van Financieel Recht Advocaten voor deskundige ondersteuning.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant