Nieuws: Wanneer moet uw bank uw crypto-transacties melden?

In de wereld van financiën en regelgeving is het begrijpen van uw rechten en verplichtingen van cruciaal belang. Vooral wanneer het gaat om nieuwe en opkomende technologieën zoals cryptovaluta, is het essentieel om te weten waar u staat en wat u kunt verwachten. Nederlandse banken zijn onderworpen aan strenge regels met betrekking tot het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme. Dit houdt in dat zij bepaalde transacties moeten melden bij de Financiële Inlichtingen Unit (FIU), met als doel verdachte activiteiten op te sporen en te onderzoeken.

Wat maakt een transactie “ongebruikelijk”?

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft) zijn er objectieve en subjectieve indicatoren die bepalen wanneer een bank een transactie moet melden. Objectieve indicatoren, zoals transacties boven een bepaald bedrag of bepaalde geldovermakingen, vereisen geen verdere beoordeling en moeten onmiddellijk worden gemeld. Subjectieve indicatoren daarentegen vereisen een grondiger onderzoek door de bank om te bepalen of er sprake is van een ongebruikelijke transactie.

Hoe zit het met cryptovaluta-transacties?

Cryptovaluta-transacties vormen een uitdaging voor banken omdat deze vaak buiten het zicht van traditionele financiële systemen plaatsvinden. Echter, als een rekeninghouder cryptovaluta aan- of verkoopt via zijn bankrekening, valt deze transactie onder het toezicht van de bank. Het ontbreken van specifieke regels met betrekking tot cryptovaluta maakt het voor banken moeilijk om te bepalen wanneer ze dergelijke transacties moeten melden. Dit leidt tot een meer subjectieve benadering waarbij elke bank haar eigen beleid hanteert.

Wat zijn mogelijke indicatoren voor verdachte cryptovaluta-transacties?

Er zijn verschillende situaties waarin banken crypto-transacties als verdacht kunnen beschouwen, zoals transacties die gepaard gaan met het omzetten van geld via pinautomaten, handel via zakelijke bankrekeningen, of transacties van aanzienlijke omvang of frequentie. Het is belangrijk voor rekeninghouders om zich bewust te zijn van deze mogelijke indicatoren en zich voor te bereiden op vragen van hun bank.

Wat te doen als uw bank vragen heeft over uw crypto-transacties?

Het is essentieel voor rekeninghouders om te weten dat zij niet verplicht zijn om vragen van hun bank te beantwoorden met betrekking tot hun crypto-transacties. Echter, het verstrekken van een goede verklaring kan helpen om mogelijke meldingen te voorkomen. In geval van twijfel is het raadzaam om contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat om advies in te winnen over de beste koers van actie.

Neem contact op met Financieel Recht Advocaten

Bij Financieel Recht Advocaten begrijpen we de complexiteit van financiële regelgeving en staan we klaar om u te helpen bij eventuele juridische kwesties met betrekking tot uw crypto-transacties. Neem vandaag nog contact met ons op voor deskundig advies en bijstand.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant