Uitspraak: ABN handelt nalatig door borg niet tijdig te informeren over verzuim kredietnemer

ABN Amro (hierna: “ABN”) heeft in 2010 een rekening-courant faciliteit ter beschikking gesteld aan S3&A B.V. (hierna: “S3&A”) met een limiet van € 3 miljoen. ABN eiste ter zekerheid een verhoging van het percentage aandelen van S3&A waarop zij een pandrecht had gevestigd en een borgtocht van Wave B.V. (hierna: “Wave”). Wave was voorheen als aandeelhouder en commissaris betrokken geweest bij S3&A. Afgesproken werd dat indien ABN de borgtocht van Wave zou aanspreken, Wave in de pandrechten van ABN op de aandelen zou kunnen treden. 

S3&A heeft het krediet op 1 november 2010 niet terugbetaald aan ABN. Op 26 augustus 2011 sommeert ABN S3&A om de kredietfaciliteit voor 9 september 2011 terug te brengen naar de afgesproken debetstand van € 3 miljoen. Op 30 mei 2012 failleren een aantal vennootschappen uit het S3&A-concern. Wave wordt op 26 september 2012 en 16 mei 2014 gesommeerd om een bedrag van ca. € 3 miljoen te betalen op grond van de borgtocht. Wave gaat niet tot betaling over. ABN vordert vervolgens voor de rechtbank van Wave betaling van € 3 miljoen vermeerderd met rente en kosten. De vordering van ABN wordt door de rechtbank in eerste aanleg toegewezen.

Stelling Wave: ABN handelt onzorgvuldig bij uitwinning borgtocht

Wave gaat tegen het vonnis van de rechtbank in hoger beroep. Wave voert onder andere aan dat ABN onzorgvuldig heeft gehandeld door 1) haar pas op in 2012 op de hoogte te stellen van het verzuim van S3&A in de nakoming van de verplichtingen uit de kredietfaciliteit. Volgens Wave had ABN haar eerder hierover moeten informeren, zodat Wave dan haar positie had kunnen bepalen en had kunnen afwegen wat zij met de zekerheid te doen. Door het late informeren van ABN, was de zekerheid uit borgtocht van Wave inmiddels verdampt.

Gerechtshof: ABN heeft onzorgvuldig gehandeld door borg niet tijdig te informeren over verzuim

Het gerechtshof oordeelt dat bij de keuze van Wave om akkoord te gaan met het verstrekken van de borgtocht, was van doorslaggevende betekenis dat ABN toe had gezegd dat Wave bij uitwinning van de borgtocht in de pandrechten van ABN op de aandelen zou kunnen treden. Dit was volgens het gerechtshof ook voor ABN duidelijk. Gezien deze omstandigheid had van ABN mogen worden verwacht dat zij Wave niet in onwetendheid had gelaten van haar voornemen om S3&A in afwachting van een mogelijke financiële herstructurering nog niet op haar verzuim aan te spreken. Het pandrecht op de aandelen is na het faillissement van een aantal vennootschappen van S3&A immers niets tot weinig meer waard. De nalatigheid van ABN is daarmee volgens het gerechtshof komen vast te staan.

Gerechtshof: Wave moet schade aantonen als gevolg van nalatigheid ABN

De vraag rijst volgens het gerechtshof echter of de nalatigheid van ABN tot enig nadeel van Wave heeft geleid. Wave krijgt de opdracht om bewijs te leveren van feiten waaruit blijkt dat, indien zij wel kort na 1 november 2010 door ABN AMRO in kennis zou zijn gesteld van de uitstelverlening aan S3&A in verband met de herstructurering door ABN AMRO, ervoor zou hebben gekozen om in dat geval direct als borg de schuld van S3&A te voldoen dan wel, onafhankelijk van de herstructurering, een voldoening door S3&A van haar schuld aan ABN AMRO zou hebben kunnen bewerkstelligen.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u zichzelf ook als borg gesteld voor de terugbetaling van een krediet aan uw bank en wordt u daarop aangesproken terwijl u niet tijdig en/of volledig ingelicht bent omtrent de feiten en/of risico's? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant