Uitspraak: Borgstellingsverklaring wordt vernietigd op grond van dwaling

Jamati B.V. (hierna: “Jamati”) is in 2008 opgericht door A en B. DSB Bank (hierna: “DSB”) heeft in 2008 een krediet van ca. 2 miljoen euro verschaft aan Jamati voor de financiering van de aankoop van een perceel. A en B hebben zich borg gesteld jegens DSB tot terugbetaling van een bedrag ad € 360.000,= van het krediet.

Jamati komt de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de kredietovereenkomst niet na. Dit is voor de curatoren van DSB (faillissement d.d. 19 oktober 2009) aanleiding om A en B aan te spreken op hun borgtocht. A en B stellen echter dat zij bij het sluiten van de overeenkomst tot borgstelling gedwaald hebben. Al voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomsten tot borgstelling was Lehman Brothers failliet gegaan. Volgens A en B was het dus voor DSB duidelijk dat er grote financiële risico's bestonden op de vastgoedmarkt. DSB heeft A en B echter niet gewezen op deze risico's en het feit dat het perceel te weinig zou opbrengen als het mis zou gaan op de vastgoedmarkt. Het lag volgens A en B des te meer op de weg van DSB om hen op de risico's van borgstelling te wijzen, omdat DSB de aankoop van het perceel voor meer dan 100% had gefinancierd en omdat DSB wist dat A en B niet eerder actief waren op de vastgoedmarkt.

Rechtbank: Onvoldoende informeren over risico's leidt tot vernietiging borgstelling

De rechtbank oordeelt dat DSB na de val van Lehman Brothers in oktober 2008 inderdaad bekend had moeten zijn met de grotere risico's op de financiële en vastgoedmarkt. Hierdoor bestond een gerede kans dat het perceel van Jamati bij een gedwongen verkoop te weinig zou opbrengen om het volledige krediet terug te betalen en dat DSB daarom een beroep zou moeten doen op de borgstellingsverklaringen. Voorts wist DSB dat A en B geen ervaring hadden op de vastgoedmarkt. Op grond van bovenstaande had DSB A en B duidelijk in moeten lichten omtrent de risico's die kleefde aan de borgstellingsverklaring. Het beroep op dwaling van A en B slaagt. De overeenkomst tot borgstelling van A en B wordt vernietigd, waardoor DSB zich niet op hen kan verhalen.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u zichzelf ook als borg gesteld voor de terugbetaling van een krediet aan uw bank en wordt u daarop aangesproken terwijl u niet (volledig) ingelicht bent omtrent de risico's? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem hier vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant