Uitspraak: ‘Niet-goed-geld-teruggarantie’ is van toepassing op rapport van financieel adviseur

Consument heeft eind 2018 Adviseur benaderd voor het opstellen van een ‘Persoonlijk AOV Vergelijk Rapport’ (hierna: ‘Rapport’) ten behoeve van het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Op 19 december 2018 heeft Adviseur het Rapport aan Consument verstrekt. Bij e-mailbericht van 1 februari 2019 heeft Consument aan Adviseur medegedeeld dat het Rapport helaas niet is wat hij ervan verwacht had en dat hij graag gebruik wil maken van de ‘niet goed geld terug garantie’ (hierna: ‘de Garantie’). Bij e-mailbericht van 14 februari 2019 heeft Adviseur hierop gereageerd en medegedeeld dat Consument geen beroep toekomt op de Garantie omdat hij niet binnen de daarvoor gestelde termijn van dertig dagen een beroep heeft gedaan op de Garantie. Consument heeft het bedrag van 295 euro wel aan Adviseur betaald.

Vordering

Consument vordert terugbetaling van 295 euro door Adviseur. Adviseur is volgens Consument toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Consument stelt dat Adviseur hem niet op de hoogte heeft gesteld van de termijn van 30 dagen waarbinnen de ‘niet goed geld terug-garantie’ van toepassing was. Consument merkt daarbij op dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de kwaliteit van advies en dienstverlening van Adviseur.

Verweer

Het beroep van Consument op de Garantie valt volgens Adviseur niet binnen de daarvoor gestelde – en bij Consument bekende – termijn van dertig dagen. De ‘Garantieverklaring’ waarin de termijn van dertig dagen is opgenomen, is vooraf aan Consument toegestuurd, zo stelt Adviseur.

Beoordeling

Adviseur doet volgens de Geschillencommissie een beroep op de termijn van dertig dagen waarbinnen Consument – na ontvangst van het Rapport – een beroep moet doen op de Garantie. Hierdoor ligt het op de weg van Adviseur om bewijs te leveren van die stelling. In het dossier heeft de Commissie geen stukken aangetroffen die de stelling van Adviseur dat sprake is van een (bij Consument bekende) beroepstermijn van dertig dagen onderbouwen.

De vordering wordt toegewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u vragen hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant