Uitspraak: ABN AMRO hoeft krediet niet te verlengen: wat betekent dit voor vastgoedbeheerders?

Recentelijk heeft de rechtbank van Amsterdam geoordeeld dat ABN AMRO Bank N.V. (ABN) niet verplicht is om de kredietrelatie met vastgoedbeheerder KORTE LEIDSE 60 B.V. (KL) te verlengen. Deze zaak benadrukt de vrijheid van contractvorming en de zorgplicht van banken.

Achtergrond van het geschil

In januari 2019 sloot KL een kredietovereenkomst van vijf jaar met ABN voor een bedrag van EUR 3 miljoen. Dit krediet was bedoeld voor de financiering van vastgoed, waarbij ABN een eerste recht van hypotheek kreeg. De situatie verslechterde toen Triton Holding B.V. (Triton), de enige aandeelhouder en bestuurder van KL, werd verdacht van witwassen, wat leidde tot beslaglegging op de panden door het Openbaar Ministerie (OM).

Standpunt van de vastgoedbeheerder

KL verzocht in een kort geding om verlenging van het krediet voor zes maanden, of minstens drie maanden. Volgens KL was het onmogelijk om financiering bij een andere bank te verkrijgen vanwege het strafrechtelijk beslag. Niet verlengen zou leiden tot executoriale verkoop van de panden, met grote financiële gevolgen voor KL. KL was volledig afhankelijk van ABN en meende dat de belangen van ABN niet zwaarder wogen.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank ging niet mee in de argumentatie van KL. Het uitgangspunt is contractsvrijheid: partijen zijn vrij om te beslissen of zij een contract verlengen. De weigering van ABN om het krediet te verlengen was niet onaanvaardbaar volgens de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Bovendien schond ABN haar zorgplicht niet. Er was onvoldoende onderbouwing dat de strafzaak tegen Triton op korte termijn zou leiden tot vrijspraak en opheffing van de beslagen. ABN had geen inzicht in de strafzaak gekregen.

Daarnaast was KL sinds 30 maart 2023 op de hoogte van het standpunt van ABN, maar had onvoldoende voortvarend gehandeld in het verkopen van andere panden om het krediet af te lossen. De beëindiging van de kredietrelatie per 1 mei 2024 zou bovendien niet onmiddellijk leiden tot een executoriale verkoop van de panden.

Eindoordeel en gevolgen

De voorzieningenrechter weigerde de gevraagde voorziening en veroordeelde KL in de proceskosten. Dit oordeel onderstreept het belang van goed juridisch advies bij geschillen met banken en kredietverleners. Financieel Recht Advocaten kan je hierbij helpen. Als je in een vergelijkbare situatie verkeert of advies nodig hebt over bankzaken, leningen of hypotheken, neem dan contact op met Financieel Recht Advocaten voor deskundige bijstand.

Conclusie

Deze zaak benadrukt het belang van contractsvrijheid en de zorgplicht van banken. ABN hoefde de kredietrelatie met KL niet te verlengen en handelde binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid. Heb je problemen met banken of leningen? Financieel Recht Advocaten staat klaar om je te helpen. Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant