Uitspraak: ABN AMRO wordt verboden klantrelatie met medische groothandel op te zeggen

DIAC exploiteert een medische groothandel. Haar afzetmarkt is Bonaire en de rest van het Caribisch gebied. Sinds januari 2017 heeft DIAC een zakelijke bankrekening bij ABN AMRO. Op 22 januari 2021 heeft ABN Amro medegedeeld de dienstverlening aan DIAC te beëindigen.

Het geschil

DIAC stelt dat de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en vordert daarom een verbod om de opzegging uit te voeren.

De beoordeling

Op grond van artikel 35 van de Algemene Bankvoorwaarden heeft de bank een contractuele bevoegdheid de relatie met een klant beëindigen. De opzeggingsbevoegdheid van een bank en haar contractuele vrijheid zijn echter niet onbegrensd. De omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat een bank van deze contractuele opzeggingsbevoegdheid gebruik maakt.

DIAC wijst er terecht op dat ABN AMRO haar ten onrechte aanmerkt als buitenlandse partij en dat ABN AMRO miskent dat Bonaire deel is van Nederland. Het beroep van ABN AMRO op haar gewijzigde beleid kan de opzegging dus al niet dragen, aldus de voorzieningenrechter.

DIAC heeft verder voldoende aannemelijk gemaakt dat zij diverse concrete links heeft met (het Europese deel van) Nederland en er groot belang bij heeft om hier een euro-rekening te hebben. Zij wil vrij geld kunnen overmaken van de Nederlandse vestiging naar de Bonairiaanse vestiging en andersom. Wanneer het bedrijf geen Nederlandse euro rekening meer heeft, zal het enkele dagen duren voordat het geld overgemaakt is.

Verder merkt de voorzieningenrechter op dat het vreemd is dat ABN AMRO relatief kort geleden, in 2017, zonder problemen de bankrekening heeft geopend. Gesteld noch gebleken is dat de regelgeving waaraan de bank moet voldoen of de risico’s nu in 2021 wezenlijk anders zijn dan destijds.

De conclusie is dat ABN AMRO geen goede reden had voor het opzeggen van de bancaire relatie. Daartegenover staat het grote belang van DIAC bij het voortzetten daarvan.

De beslissing

De voorzieningenrechter verbiedt ABN AMRO uitvoering te geven aan de opzegging van 22 januari 2021 van de klantrelatie met DIAC.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant