Uitspraak: Aegon moet diefstalschade van Consument vergoeden

Consument huurt een garagebox vlakbij zijn woning. In die garagebox staat één fiets permanent gestald. Consument heeft ook twee andere fietsen voor dagelijks gebruik. Die twee fietsen staan normaal gesproken in huis, maar als er bezoek komt en er in huis wat meer ruimte nodig is, worden die fietsen ook in de garage gezet. Consument heeft een Aegon inboedelverzekering met allrisk-dekking afgesloten bij Aegon. Het risicoadres voor de verzekering is het woonhuis van Consument.

Op of rond 7 december 2019 zijn de drie fietsen uit de garagebox gestolen. Consument heeft een claim van 2.000 euro ingediend bij Verzekeraar met betrekking tot de twee gestolen fietsen die normaal gesproken in het woonhuis werden gestald. Aegon heeft de claim afgewezen.

De klacht en de vordering

Consument vordert 2.000 euro. De garagebox die Consument huurt, is vlakbij de woning van Consument. De garagebox staat recht tegenover het huis van Consument en is te zien vanuit de woning. Twee van de fietsen die zijn gestolen, worden dagelijks gebruikt en staan altijd in huis gestald. De Voorwaarden zijn hierover niet duidelijk. In de Voorwaarden staat dat er ook sprake is van dekking buiten het woonhuis voor de duur van maximaal drie maanden. De fietsen stonden maar tijdelijk in de garagebox, dus Consument mocht ervan uitgaan dat er dekking zou zijn, zo stelt hij. Verder betoogt Consument dat anders dan Aegon stelt er weldegelijk sporen van braak waren. De garagedeur zat nog op slot, maar het slot was ontzet.

Het verweer

Aegon stelt dat er sprake moet zijn van schade, dat heeft Consument niet kunnen bewijzen. Er is noch sprake van diefstal van inboedel, noch van diefstal uit een woonhuis in de zin van de Voorwaarden. De garagebox kan namelijk volgens Aegon niet worden gekwalificeerd als bijgebouw. Verder geeft Aegon aan dat in de voorwaarden duidelijk is aangegeven dat fietsen niet onder de inboedel vallen wanneer deze niet in het woonhuis staan. Tenslotte stelt Aegon dat er sprake moet zijn van braak(schade) om een vergoeding te krijgen, dit is volgens Aegon niet het geval.

De beoordeling

Volgens artikel 2.5.3 van de voorwaarden moet er, voor het bestaan van een recht op uitkering na diefstal of vandalisme, voldaan zijn aan de volgende punten: (i) de ‘spullen’ mogen niet langer dan drie maanden buiten het woonhuis zijn gestald; (ii) er moet sprake zijn van braak en (iii) de spullen moeten zijn gestolen uit een goed afgesloten ruimte.

Het begrip ‘spullen’ is niet nader omschreven in de Voorwaarden. Fietsen zijn naar het oordeel van de Commissie aan te merken als spullen. Deze lezing van Consument is redelijk. De fietsen stonden daarnaast maar even in de schuur. Verder heeft Consument onweersproken verklaar dat het slot ontzet, waardoor aangenomen moet worden dat er sprake was van braak. In de voorwaarden is niet opgenomen dat bij braak ook sprake moest zijn van schade. Ten slotte heeft Aegon niet betwist dat de garagebox goed was afgesloten ten tijde van de diefstal.

Aan de vereisten van artikel 2.5.3. is dus voldaan. Aegon is gehouden de door Consument geclaimde schade te vergoeden.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van onrechtmatig handelen van uw verzekeraar en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, verzekeraars, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant