Uitspraak: Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht?

In een recente uitspraak heeft de kantonrechter een belangrijke beslissing genomen die licht werpt op het onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht. Deze zaak draaide om een conflict tussen een vrouw en een bedrijf over de aard van hun werkrelatie. De vrouw beweerde dat zij op basis van een arbeidsovereenkomst voor het bedrijf werkte en onrechtmatig was ontslagen. Het bedrijf stelde echter dat er sprake was van een overeenkomst van opdracht. Dit onderscheid is cruciaal, omdat het bepaalt welke rechten en plichten beide partijen hebben.

De aanleiding

De vrouw, samen met twee mannen via hun persoonlijke holdings, had een managementovereenkomst gesloten om managementdiensten te verlenen aan het bedrijf. Zij vervulde de rol van chief commercial officer (cco) en was verantwoordelijk voor het sales- en marketingteam. Na een periode van ziekte en een daaropvolgende mededeling over reorganisatieplannen, werd haar toegang tot het bedrijf ontzegd, en werd ze uiteindelijk ontslagen als statutair bestuurder.

Juridische overwegingen

Het kernpunt in deze zaak was of er sprake was van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht. Een arbeidsovereenkomst impliceert een gezagsverhouding waarbij de werknemer loon ontvangt voor het werk dat onder leiding en toezicht van de werkgever wordt verricht. Een overeenkomst van opdracht daarentegen, houdt in dat iemand zelfstandig werkzaamheden uitvoert zonder deze gezagsverhouding.

De rechter keek naar verschillende aspecten, zoals de vrijheid in het bepalen van werktijden, het ontbreken van functioneringsgesprekken, en de wijze waarop de werkzaamheden werden uitgevoerd. Ook werd gekeken naar de intentie waarmee de partijen de overeenkomst aangingen, de manier van beloning, en het dragen van ondernemersrisico. Al deze elementen wezen meer in de richting van ondernemerschap en een overeenkomst van opdracht.

Conclusie

De kantonrechter concludeerde dat er in deze zaak sprake was van een overeenkomst van opdracht en niet van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat de vrouw niet onrechtmatig op staande voet was ontslagen, omdat er geen arbeidsovereenkomst was om te beëindigen. Dit onderscheid heeft grote gevolgen voor de rechten en plichten van partijen, vooral als het gaat om ontslag en compensatie.

Advies van Financieel Recht Advocaten

Deze kwestie benadrukt hoe essentieel het is om helderheid te hebben over de aard van werkrelaties. Zowel werkgevers als werknemers, inclusief zelfstandigen, dienen de juridische implicaties van hun afspraken goed te begrijpen. Heeft u vragen over uw werkstatus of arbeidsovereenkomst? Dan kunt u terecht bij Financieel Recht Advocaten. Ons team van experts biedt professioneel advies en ondersteuning om ervoor te zorgen dat uw rechten te allen tijde gewaarborgd zijn.

Daarnaast kunt u bij ons ook advies inwinnen over zorgplicht en de verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken. Bij Zorgplicht Advocaten staan we klaar om u te begeleiden en te adviseren over hoe u uw zorgplicht kunt naleven en wat dit betekent voor uw bedrijfsvoering. Voor een deskundige benadering van al uw financiële en juridische vraagstukken, neem contact op via onze website. Zorg dat u goed geïnformeerd en beschermd bent!

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant