Uitspraak: Bank heeft voldoende omstandigheden aangevoerd die beëindiging van bancaire relatie rechtvaardigen

Consument is woonachtig in Zuid-Afrika, hij houdt bij de bank een betaalrekening en een beleggingsrekening aan.

In september 2019 heeft de bank Consument laten weten dat zij door een gewijzigd landenbeleid voornemens is de producten van Consument te beëindigen. De Consument wordt een termijn van zes maanden gesteld om een andere bankrekening te openen en de producten bij de bank te beëindigen.

In januari 2020 heeft Consument een klacht ingediend bij de bank. De partijen zijn niet tot een overeenstemming gekomen, Consument heeft daarom een klacht ingediend bij Kifid. Volgens consument is onduidelijk waarom specifiek Consument een risico vormt en waarom de bank meer kosten kwijt is voor het aanbieden van de dienst. Consument vordert daarom dat zij gebruik mag blijven maken van rekeningen bij de bank.

De beoordeling

Als reden voor de opzegging heeft de bank verwezen naar haar beleid dienstverlening buiten Europa, op basis waarvan zij besloten heeft haar diensten niet meer aan te bieden in Zuid-Afrika.

Na toetsing van de uitgangspunten van dit beleid concludeerde de bank dat het niet langer mogelijk is om grensoverschrijdend diensten aan te bieden aan ingezetenen van Zuid-Afrika zonder over de benodigde vergunningen te beschikken. Daarnaast geeft de bank aan dat Zuid-Afrika te boek staat als een land met een verhoogd risico op witwassen en terrorismefinanciering.

De commissie is van oordeel dat de bank voldoende omstandigheden aangevoerd heeft ter rechtvaardiging van de beëindiging van de bancaire relatie. Het belang van consument om de bankrekening te mogen aanhouden wegen niet op tegen de kosten die de Bank zou moeten maken voor het doen van een verscherpt cliëntenonderzoek of de risico’s die de Bank loopt wanneer zij klanten in verhoogde risicolanden blijft bedienen.

De vordering van Consument wordt afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant