Uitspraak: Bank is niet verplicht cliënt een creditcard te verschaffen

Eiser is cliënt van MCB. MCB heeft eiser in 2020 bericht dat zij de bankrelatie met hem wenste te beëindigen.

In een kort geding is geoordeeld dat MCB voldoende redenen had om ernstig te twijfelen aan de financiële integriteit van eiser. Het gerecht overwoog dat MCB op basis hiervan in beginsel gegronde redenen heeft voor beëindiging van de contractuele relatie met eiser. Bij het beëindigen van de relatie en daarmee dus het sluiten van alle bankrekeningen van eiser, zou eiser echter geen toegang meer hebben tot het bancaire systeem. Hierom was het gerecht van oordeel dat met voldoende zekerheid kon worden aangenomen dat de vordering van eiser in een bodemprocedure voor een deel zou worden toegewezen, zodat eiser de beschikking bleef behouden over een basisbetaalrekening. De vordering van eiser werd dan ook toegewezen.

Inmiddels beschikt eiser alleen nog over de betaalrekening. De overige rekeningen zijn komen te vervallen, waaronder ook een betaling waaraan een creditcard is gekoppeld.

De bank heeft aangegeven dat zij uitsluitend die ene bankrekening open hoefde open te houden en de rest mocht sluiten.

De vordering

Eiser vordert MCB te veroordelen een creditcard aan de al bestaande betaalrekening te koppelen.

De beoordeling

Het gerecht constateert dat MCB gegronde redenen had voor de beëindiging van de contractuele relatie met eiser. Echter, bij het beëindigen van die relatie, en daarmee dus het sluiten van alle bankrekeningen van eiser, zou eiser geen toegang meer hebben tot het bancaire systeem en zou hij niet meer aan het maatschappelijk verkeer zou kunnen deelnemen. Om die situatie te voorkomen diende eiser beschikking te houden over een basisbetaalrekening. Aan die rekening was geen creditcard gekoppeld. In deze beslissing ligt reeds besloten dat MCB niet kon worden verplicht aan eiser een creditcard te verschaffen. Een creditcard is weliswaar makkelijk, maar is voor eiser niet noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer.

De beslissing

Het gerecht wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u recht op een bankrekening, maar wijst de bank uw aanvraag af? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant